„Wdzięczność i Pamięć” projekt SP nr 1 w Radzyminie

W ostatnim tygodniu października uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie przystąpili do realizacji szkolnego projektu „Wdzięczność i Pamięć”. Jednym z pierwszych działań podjętych w ramach długofalowej akcji, było uporządkowanie miejsc wiecznego spoczynku bohaterów i osób zasłużonych, znajdujących się na radzymińskich nekropoliach.

Otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej oraz grobów bohaterów i osób zasłużonych to wieloletnia tradycja Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie, głęboko wpisująca się w filozofię placówki, która nawiązując do najpiękniejszych tradycji szkolnictwa z okresu II RP, stara się kształcić kolejne pokolenia młodzieży w duchu patriotyzmu i szacunku dla polskiej historii.

Troska o groby bohaterów i osób zasłużonych dla miasta, regionu, czy Ojczyzny jest ważnym elementem pobudzania świadomości historycznej, narodowej i obywatelskiej wśród młodzieży, służy umacnianiu więzi z lokalnym środowiskiem, a także pozwala zrozumieć uczniom ogromną wartość angażowania się w działalność społeczną.

Szkoła Opiekunem Miejsc Pamięci

Trzeba powiedzieć, że wysiłki podejmowane w tym zakresie przez społeczność szkolną stanowią ważną i bardzo potrzebną część pozalekcyjnej działalności placówki, o czym świadczą nie tylko pozytywne reakcje uczestniczących w nich uczniów i ich rodziców, ale także liczne podziękowania, słowa wdzięczności i wyróżnienia, które stały się udziałem naszej szkoły.

Jednym z nich był wybór naszej szkoły na gospodarza finału III edycji ogólnopolskiej akcji „Szkoła Pamięta”, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W wydarzeniu, które odbyło się w 2021 r. wziął udział Wiceminister Edukacji Dariusz Piątkowski, który porządkując z naszymi uczniami kwatery na radzymińskim Cmentarzu Poległych podkreślił, jak ważne jest, aby „kolejne pokolenia Polaków pamiętały o swojej historii, pamiętały o tym, że są Polakami i o wdzięczności dla poprzednich pokoleń”.

Na szczególne podkreślenie zasługuje również fakt, iż Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie, jako pierwsza placówka oświatowa na terenie naszej gminy uhonorowana została Medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. (Odznaczenie nadane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, przyznane zostało na wniosek Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa).

O projekcie „Wdzięczność i Pamięć”

Realizowany od tego roku szkolnego projekt „Wdzięczność i Pamięć” stanowi kontynuację i rozwinięcie dotychczasowych naszych działań w zakresie opieki nad mogiłami i miejscami pamięci, podejmowanych już od lat m.in. w ramach ogólnopolskiego programu „Szkoła Pamięta”, czy też szkolnej akcji „W Stalowej Jedynce o Bohaterach pamiętamy”.

Jego głównym celem jest pielęgnowanie pamięci o Bohaterach walk o niepodległość, Osobach Zasłużonych dla miasta i Ojczyzny, Strażakach, Nauczycielach, dla których miejscem wiecznego spoczynku są radzymińskie nekropolie; kształtowanie pożądanych postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży; pogłębianie wiedzy uczniów na temat dziejów Polski i historii lokalnej,  krzewienie patriotyzmu oraz promocja krajoznawstwa poprzez odkrywanie i poznawanie miejsc pamięci w najbliższej okolicy.

Jak podkreślają koordynatorzy projektu „Wdzięczność i Pamięć” – p. Weronika Lewandowska i p. Grzegorz Jeleń myślą przewodnią przy opracowywaniu scenariusza działań z jednej strony były przytoczone wcześniej słowa Wiceministra Edukacji p. Dariusza Piątkowskiego „o potrzebie wdzięczności dla poprzednich pokoleń”, z drugiej wynikająca z potrzeby serca chęć przywrócenia do zbiorowej pamięci miejsc i osób szczególnie związanych nie tylko z dziejami naszego kraju, ale też historią lokalną.

W projekcie „Wdzięczność i Pamięć” mogą wziąć udział nie tylko poszczególne klasy, ale też grupy uczniów (w dowolnej liczbie członków) pod opieką nauczyciela.

Udział w nim obejmuje wykonanie trzech zadań:

1. Sprawowanie całorocznej opieki (nie tylko ,,od święta”) nad zaproponowanym grobem bohatera, pomnikiem, tablicą pamiątkową, wybranymi z listy przygotowanej przez koordynatora. Przez sprawowanie opieki rozumie się: regularne wizyty, sprzątanie, zapalanie zniczy z logo szkoły, przynoszenie kwiatów (świeżych lub sztucznych).

Efekty prac należy dokumentować na bieżąco. (Gromadźcie fotografie ze swoich działań). Materiały potrzebne do prac porządkowych grupy zapewniają sobie we własnym zakresie.

2. Przygotowanie gazetki ściennej na temat postaci, której grobem opiekuje się dana grupa lub wydarzenia, z którą ta postać jest związana.

3. Napisanie sprawozdania z wykonanej pracy (krótki opis + zdjęcia).

Opiekun danej grupy lub klasy, która wyrazi chęć udziału w projekcie, otrzymuje od koordynatorów specjalną kartę udziału wraz z opisem miejsca (postaci), mapkę ułatwiającą jego odnalezienie oraz wzory emblematów do umieszczenia na zniczach lub wiązankach. O dalszych działaniach (np. terminie wizyt, zakresie prac porządkowych, metodach zdobywania informacji o danym bohaterze itp.) decydują już sami uczestnicy. (Oczywiście w razie potrzeby koordynatorzy służą pomocą).

Liderzy projektu „Wdzięczność i Pamięć”

Z tym większą radością informujemy, że obecnie działania w ramach projektu „Wdzięczność i Pamięć” realizuje już sześć grup.

Do grona pionierów, którzy zdecydowali się podjąć wyzwanie należą:

Uczniowie Klasy V f pod opieką Pani Anny Wilkowskiej, którzy objęli opieką Bratnią Mogiłę Żołnierzy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu Poległych w Radzyminie. (W czwartek, 27 października uczniowie wspólnie z opiekunem uporządkowali kwaterę, zapalili znicze i złożyli piękne kwiaty).

Uczniowie Klasy II e pod opieką Pani Agaty Piwowarskiej, którzy objęli opieką Mogiłę Ofiar Zbrodni Hitlerowskich na Cmentarzu Poległych w Radzyminie. W piątek, 28 października uczniowie wspólnie z opiekunem i rodzicami uporządkowali kwaterę, zapalono znicze, złożono kwiaty i minutą ciszy uczczono pamięć zamordowanych. (Społeczność szkolna pamiętała również o odwiedzeniu i uporządkowaniu mogiły na Wilczych Górach).

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu pod opieką Pani Iwony Smoczyńskiej, którzy objęli opieką grobowiec Karola Łobodowskiego - kustosza i opiekuna Cmentarza Poległych 1920 r., społecznika, polityka, działacza oświatowego, który prowadził sekcję Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Radzyminie. Znajdujący się na Starym Cmentarzu grób wymagał podjęcia pilnych prac porządkowych. (Dzięki uczniom i opiekunowi został pieczołowicie uporządkowany, zadbano także o znicze i kwiaty na Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny).

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu pod opieką Pani Anety Żołądek, którzy objęli opieką grób Józefa Umera, weterana wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921, żołnierza 8 Pułku Piechoty Legionowej w okresie II Rzeczypospolitej, spoczywającego na Cmentarzu Poległych w Radzyminie. (Tuż przed 1 listopada uczniowie wraz z opiekunem uporządkowali grób, złożyli kwiaty i zapalili znicze).

Uczniowie Klasy IV g pod opieką Pana Grzegorza Jelenia, którzy opiekują się grobem Zofii Janiny Kukier (z d. Emsman) ps. „Jarzębina”, bohaterskiej łączniczki Armii Krajowej, Zastępczyni Komendanta Wojskowej Służby Kobiet II Rejonu „Celków”, kierowniczki placówki Rady Głównej Opiekuńczej w Pustelniku (Marki), znajdującym się na Cmentarzu Poległych. (W ostatnich dniach października przy zaangażowaniu uczniów, opiekuna i rodziców kwatera została uporządkowana, złożono kwiaty i zapalono znicze).

Uczniowie Klasy VII a pod opieką Pani Weroniki Lewandowskiej, którzy objęli opieką znajdujący się na Starym Cmentarzu grobowiec – pomnik Rodziny Żulińskich, niezwykle zasłużonej w walce o niepodległość Ojczyzny w XIX i XX wieku. Jest to miejsce spoczynku m.in. kpr. Pauliny Dudzińskiej (z d. Żulińska), żony mjra Juliusza Dudzińskiego, sanitariuszki w Legionach Polskich, szwoleżerki 1 Szwadronu I Pułku Szwoleżerów. im. J. Piłsudskiego. (Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych na grobie zapalono znicze i złożono kwiaty. Pamiętaliśmy również o zapaleniu zniczy na Grobowcu – Pomniku mjra Juliusza Dudzińskiego i jego bohaterskich braci).

WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM I UCZNIOM ZAANGAŻOWANYM W REALIZACJĘ PROJEKTU „WDZIĘCZNOŚĆ I PAMIĘĆ” SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA. JESTEŚMY POD WRAŻENIEM WASZYCH STARAŃ!

Zapraszamy do udziału w projekcie kolejne grupy i klasy

Warto zwrócić uwagę, że projekt „Wdzięczność i Pamięć” to nie tylko lekcja historii. Może to być również sposób na ciekawe i pożyteczne spędzenie wolnego czasu zarówno w grupie koleżeńskiej, jak też w gronie rodziny. W prace porządkowe, przygotowanie dekoracji (np. własnoręcznie wykonanej wiązanki) mogą zaangażować się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale też rodzice, dziadkowie, członkowie rodzin. Poszukiwanie informacji na temat danego miejsca czy osoby może być dla wszystkich pasjonującą przygodą, a wspólna opieka i wykonane prace źródłem wspólnej satysfakcji. Przywracając blask niszczejącym i zapomnianym pomnikom, sprawiamy, że nasza okolica staje się piękniejsza. Wszystko zależy od pomysłowości, zaangażowania i chęci uczestników.

Wspólnie przywracamy blask mogile Weterana Styczniowego

Świetnym przykładem właśnie takiego działania w ramach projektu „Wdzięczność i Pamięć” są prace związane z rewitalizacją grobu por. Leona Witkowskiego – Weterana Powstania Styczniowego, znajdującego się na Cmentarzu Poległych w Radzyminie. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i ich rodzin, rodziców, uczniów, a także przyjaciół szkoły niszczejąca kwatera odzyskała w tym roku blask, przeprowadzono najpilniejsze prace naprawcze, porządkowe i zabezpieczające mogiłę przed dalszym niszczeniem. Zakupiono znicze i kwiaty. Wkrótce, w związku ze zbliżającą się 160. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego grób udekorowany zostanie symbolami patriotycznymi, pojawi się na nim także zdjęcie por. Witkowskiego wraz z krótkim opisem jego losów.

Jako społeczność szkoły, której Patron – ppłk pil. Marian Pisarek nie ma własnego grobu, gdyż miejscem jego spoczynku stały się wody Kanału La Manche, powinniśmy tym szczególniej odczuwać potrzebę objęcia opieki nad grobami innych Zasłużonych Rodaków. Wiele z nich otoczonych jest troską przez rodzinę, czy lokalną społeczność, ale są też takie, nad którymi pamięć ludzka już wygasła.

/Weronika Lewandowska, Grzegorz Jeleń

– Koordynatorzy Projektu „Wdzięczność i Pamięć”/

 

 

Na skróty

Przewiń do góry