Nagrody sportowe Burmistrza Radzymina - edycja 2022

Do 30 listopada można składać wnioski o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe w roku 2022 r. Wnioski mogą składać kluby i związki sportowe, sportowcy, a w przypadku sportowców niepełnoletnich - rodzice. Pod uwagę brane są sukcesy sportowe w okresie od 1 listopada 2021 do 30 października 2022 r. Warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie ważnej Radzymińskiej Karty Mieszkańca.

Nagrodę może otrzymać zawodnik, który:

 1. jest mieszkańcem Gminy
 2. posiada ważną Radzymińską Kartę Mieszkańca;
 3. uprawia jedną z dyscyplin sportowych, w których działają polskie związki sportowe
 4. zajął miejsce:

a) I-X miejsce w igrzyskach olimpijskich/igrzyskach paraolimpijskich lub ustanowił rekord olimpijski/paraolimpijski,
b) I-III miejsce w zawodach sportowych rangi mistrzostw Europy lub mistrzostw świata lub innych najwyższych rangą rozgrywek europejskich lub światowych lub ustanowił rekord Europy lub świata,
c) I-III miejsce w zawodach sportowych rangi mistrzostw Polski lub innych najwyższych rangą krajowych rozgrywek lub ustanowił rekord Polski,
d) został zakwalifikowany do kadry narodowej, olimpijskiej, paraolimpijskiej w danej dyscyplinie sportowej.

W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wyników sportowych, zawodnikowi przysługuje prawo ubiegania się o nagrodę na podstawie najwyższego wyniku sportowego. W przypadku ubiegania się o nagrodę sportową za ustanowienie rekordu, wynik powinien być zatwierdzony przez odpowiednią międzynarodową lub krajową organizację sportową.

Wniosek o przyznanie nagrody składa się nie później niż do 30 listopada danego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za okres od 1 listopada poprzedniego roku kalendarzowego do 31 października bieżącego roku kalendarzowego, na zasadach określonych w Regulaminie.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta lub wysłać listem na adres Urzędu (05-250 Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2) z dopiskiem „Nagroda sportowa - wniosek”. W przypadku wysłania wniosku drogą listową za datę złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu. Wniosek można również wysłać drogą elektroniczną na adres skrzynki odbiorczej Gminy Radzymin: /0rt8mdd37i/skrytka przez ePUAP

Wysokość nagrody zależy od:

 1. kwoty środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy na nagrody w danym roku budżetowym;
 2. osiągniętego przez zawodnika wyniku sportowego;
 3. liczby pozytywnie zaopiniowanych wniosków.

Nagroda wypłacana jest w ciągu 30 dni od jej przyznania, nie później niż do końca roku budżetowego. Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę za okres. 

Ustala się następujące kwoty nagród za osiągnięte wyniki sportowe, w następujących zawodach:

 1. igrzyska olimpijskie/igrzyska paraolimpijskie lub ustanowienie rekordu olimpijskiego/paraolimpijskiego:
  a) I miejsce lub ustanowienie rekordu olimpijskiego - do 270%,
  b) II miejsce – do 230%;
  c) III miejsce – do 210%;
  d) IV-X miejsce – do 160%;
 2. mistrzostwa świata lub inne najwyższe rangą światowe zawody sportowe:
  a) I miejsce lub ustanowienie rekordu świata - do 200%,
  b) II miejsce - do 160%;
  c) III miejsce - do 140%;
  d) wysokie miejsce - do 120%;
 3. mistrzostwa Europy lub inne najwyższe rangą kontynentalne zawody sportowe lub ustanowienie rekordu Europy:
  a) I miejsce lub ustanowienie rekordu Europy - do 140%;
  b) II miejsce - do 120%;
  c) III miejsce - do 100%;
  d) wysokie miejsce - do 90%;
 4. mistrzostwa Polski lub inne najwyższe rangą krajową rozgrywki lub rekord Polski:
  a) I miejsce lub ustanowienie rekordu Polski – do 80%;
  b) II miejsce – do 60%;
  c) III miejsce – do 40%;
 5. zakwalifikowanie się do kadry narodowej, olimpijskiej, paraolimpijskiej w danej dyscyplinie sportu – do 60%.

 

PLIKI DO POBRANIA:
 


PDFNagrody sportowe 2022_Uchwała_Regulamin_Wniosek.pdf (440,75KB)

Na skróty

Przewiń do góry