Ochrona akustyczna od trasy S8

Gmina Radzymin, dzięki drodze krajowej S8, ma niewątpliwie bardzo dobre połączenie komunikacyjne z Warszawą. Jednak hałas generowany przez samochody poruszające się po tej trasie jest dość uciążliwy. Uciążliwość ta jeszcze wzrosła w grudniu 2017 po otwarciu obwodnicy Marek.

Już w 2018 roku gmina Radzymin wspólnie z okolicznymi samorządami zainicjowała dyskusję na temat poprawy ochrony akustycznej od trasy S8. W tym celu wykonano pomiary hałasu, które wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów i stały się podstawą do wszczęcia postępowań administracyjnych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W wyniku tych postępowań decyzjami administracyjnymi na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad został nałożony obowiązek ograniczenia oddziaływania akustycznego.

Z uwagi na to, że na terenie gminy Radzymin mamy trasę S8 realizowaną w 3 odcinkach w różnych latach – status ochrony akustycznej również jest zróżnicowany w zależności od odcinka

Odcinek węzeł Radzymin Północ (Zwierzyniec) – węzeł Wola Rasztowska (Emilianów)

Na tym odcinku trwa już budowa ekranów akustycznych wraz z nasadzeniami zieleni akustycznej. Umowa o wartości prawie 12,5 mln zł została zawarta wiosną 2020 r. a jej koniec przewidziany jest w drugiej połowie listopada br. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm Gravity A.D oraz Ekopress. Zaawansowanie prac to ok. 94%.

Lokalizacja ekranów została wskazana na załączonych mapach:

Odcinek tzw. „starej obwodnicy” od mostu na Rządzy – wiaduktu w ul. Korczaka w Radzyminie, a więc odcinek biegnący przez miejscowości Stary Dybów, Wiktorów, Dybów Kolonia, Radzymin, ul. Kozłowskiego

Dla tego odcinka wydano decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 5/21/PZ.E z dnia 11 sierpnia 2021 r., nakładającą na GDDKiA obowiązek budowy/podwyższenia ekranów do dnia 31.12.2023 r.

Planowane rozpoczęcie prac projektowych to połowa 2023 roku, a zakończenie prac budowlanych w ciągu 18 miesięcy od rozpoczęcie prac projektowych, co wskazuje że bardziej prawdopodobnym terminem zakończenia prac jest koniec 2024 roku.

Koncepcja lokalizacji ekranów została wskazana na załączonych mapach:

thumbnail_Poglądówka 1 - dybów.jpeg

thumbnail_Poglądówka 2 - dybów.jpeg

Odcinek węzeł Radzymin Południe (Ciemne) – węzeł Kobyłka – przebieg przez Ciemne, Nowy Janków, Nadmę

Dla tego odcinka wydano decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego nr PZ-V.7033.30.2018.DR z dnia 11 kwietnia 2019 r. nakładającą na GDDKiA obowiązek budowy/podwyższenia ekranów do dnia 31.05.2021. GDDKiA złożyła wniosek o przedłużenie terminu.

Umowa na realizację zadania w formule projektuj i buduj została podpisana w czerwcu 2022 roku. Zgodnie z umową prace projektowe powinny zakończyć się do końca maja 2023 roku, a następnie budowa kolejne 8 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wszystkich decyzji. Wykonawcą jest firma Ekopress.

węzeł kobyłka.jpeg

Na skróty

Przewiń do góry