Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2022 r.

W nawiązaniu do § 3 Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, szydłowieckiego, warszawskiego zachodniego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sochaczewskiego, nowodworskiego, legionowskiego, węgrowskiego, miasta Płock, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy, Starosta Wołomiński zwrócił się z prośbą do urzędów miast i gmin z terenu powiatu o zapewnienie niezwłocznego podania do publicznej wiadomości ww. Rozporządzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Jednocześnie nadmienia, że:
1. zgodnie z § 3.1 rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2022 r. wchodzi ono w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzącej w skład obszaru, o którym mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.
2. zgodnie z § 1 ww. Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego i aktualnym brzmieniem § 2.1. Rozporządzenia nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt (…) na obszarze zagrożonym wścieklizną Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje zgodę na odstrzał sanitarny dzików oraz odłów dzików w celu ich uśmiercenia na miejscu;
3. zgodnie z § 1 rozporządzenia Nr 38 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt (…), teren całego powiatu wołomińskiego znajduje się w obszarze zagrożenia wścieklizną.
 

W związku ze wzrastającą populacją dzików na terenie powiatu wołomińskiego, powodowanymi przez nie zagrożeniami, w tym możliwością roznoszenia chorób zakaźnych, Starosta Wołomiński podejmuje starania w sprawie wydania zgody przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie, na odstrzał sanitarny lub odłów dzików.


PDFRozporzadzenie_wscieklizna_zmieniajace_rozp_zmiana_dot_odlowu_dzikow_druk_3_egz_3_1.pdf (108,06KB)

Na skróty

Przewiń do góry