Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Radzyminie
Adres: Komunalna 8, 05-250 Radzymin

Godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) 

     
poniedziałek 11:00 18:00
wtorek 07:00 14:00
środa 07:00 14:00
czwartek 11:00 18:00
piątek  07:00 14:00
sobota 07:00 14:00

Co można przywieźć do PSZOK? 

TAK - rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło, opakowania szklane,
 • metale (np. puszki) i drobny złom,
 • odpady biodegradowalne pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogrodów, tj. skoszona trawa, liście, krzewy, gałęzie drzew, kwiaty, byliny, odpady nie mogą być w stanie rozkładu, zgniłe czy sfermentowane,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np. pralki, kuchenki, piecyki, telewizory, komputery, monitory, lodówki, odkurzacze, drukarki, laptopy, zmywarki, miksery, tostery, lokówki, mikrofalówki, suszarki, ekspresy do kawy, narzędzia elektryczne, itp.,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, np. regały, tapczany, stoły, krzesła, materace, wózki dziecięce, deski do prasowania, fotele, itp.
 • okna (w całości) i drzwi pochodzące z demontażu wykonanego samodzielnie w ramach drobnych remontów,
 • choinki naturalne bożonarodzeniowe (przyjmowane w styczniu i lutym),
 • odpady rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, w ilości nie przekraczającej 2 tony w roku np.:
  • gruz ceglany i betonowy,
  • cegły, 
  • odpadowe materiały ceramiczne, tj. glazura, terakota, gres,
  • instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,
  • tynki, gips, cement, karton-gips,
  • ceramika sanitarna - elementy wyposażenia łazienki i kuchni, np. umywalki, zlewozmywaki, sedesy, kompakty WC, bidety, brodziki ceramiczne, wanny kąpielowe wykonane
   z ceramiki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte żarówki, świetlówki, źródła światła z diodami elektroluminescencyjnymi (LED), itp.,
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym,
  tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych
  i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów, opony muszą być zdemontowane z felg,
 • tekstylia,
 • opakowania ze styropianu zabezpieczające wyroby RTV i AGD itp.,
 • opakowania z drewna, np. skrzynki,
 • przeterminowane leki,
 • odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • drobne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
  np. opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin, olejach, smarach wraz z ich resztkami (pozostałościami), itp.

NIE - rodzaje odpadów, które nie są przyjmowane do PSZOK:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • ziemia, piasek, kamienie,
 • odpady budowlane zawierające azbest,
 • odpady niebezpieczne, np. ondulina, papa, glikol,
 • materiały izolacyjne takie jak: styropian budowlany, wełna mineralna, styrodur, pianka izolacyjna,
 • szyby samochodowe,
 • części pochodzące z demontażu pojazdów, np. zderzaki, fotele, lusterka, itp.
 • opony od samochodów ciężarowych oraz pojazdów i maszyn rolniczych,
 • odpady pochodzące z działalności rolniczej, tj. sznurek, folia po sianokiszonkach, opony rolnicze, itp.
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
 • odpady zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający ich klasyfikację oraz odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dot. odpadów niebezpiecznych),
 • gaśnice i butle gazowe,
 • środków ochrony roślin (pełnych, przeterminowanych opakowań),
 • odpady pochodzące z działalności gospodarczej.

WAŻNE!

Przywiezione przez mieszkańca odpady powinny być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne przeniesienie odpadów do pojemników i kontenerów znajdujących się na terenie PSZOK bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

Przywożone odpady muszą być posegregowane wg ich kategorii,

Opakowania po substancjach niebezpiecznych nie powinny być uszkodzone.

Obowiązuje zakaz przekazywania do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej,
w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Obsługa PSZOK prowadzi ewidencję dostarczanych odpadów poprzez skanowanie  kodów kreskowych przyporządkowanych do danej nieruchomości, .

Przyjęcia odpadów dokonuje obsługa Punktu PSZOK.

Do PSZOK przyjmowane są odpady dostarczone wyłącznie przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych z terenu Gminy Radzymin, którzy na podstawie złożonych deklaracji i wnoszonych opłat są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Odpady dostarczone do PSZOK przyjmowane są po okazaniu kodu kreskowego dotyczącego danego rodzaju odpadu lub dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za odpady za ostatni okres

Odpady mogą być dostarczane do PSZOK pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem obsługi PSZOK, wg  kolejności przybycia,

Rozładunek pojazdów z przywiezionymi odpadami spoczywa na osobie oddającej odpady.

Właściciele nieruchomości dostarczają do Punktu PSZOK jedynie odpady zebrane w sposób selektywny, opakowane tak aby przywożący kilka rodzajów odpadów, mógł je umieścić
we wskazanym miejscu lub pojemniku,

Odpady remontowe podlegają zważeniu na wadze znajdującej się na terenie Punktu PSZOK.

Obsługa PSZOK ma prawo do odmowy odbioru odpadów wytworzonych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, pochodzących od dostawców nie ujętych w gminnym systemie gospodarowania odpadami,

Operator PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów od osób nie stosujących się do niniejszego regulaminu oraz w sytuacji gdy :

 1. jeśli rodzaj i ilość dostarczonych odpadów jest inny niż rodzaj odpadów wymienionych w § 4 ust. 1,
 2. jeśli zostały dostarczone odpady nieposegregowane,
 3. w przypadku braku kodów kreskowych lub okazania potwierdzenia uiszczenia opłaty za odbiór odpadów,
 4. jeśli rodzaj, skład i ilość odpadów wskazuje ze nie zostały wytworzone w ramach prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności gdy istnieje uzasadnione podejrzenie ze zostały wytworzone w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, budowy, rozbiórki obiektów budowlanych, pochodzą z terenu innej gminy,
 5. jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Regulamin:

PDFregulamin_PSZOK.pdf (1,43MB)

 

 

 

 

Na skróty

Przewiń do góry