Zapisz się do newslettera                     Aplikacja mobilna dla mieszkańców gminy Radzymin – MÓJ RADZYMIN                             

 

 

Regulamin rezerwacji wizyty w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym

 

§1. Postanowienia Ogólne

 1. System Internetowej Rezerwacji Wizyt na stronie www.radzymin.pl pozwala na dokonanie rezerwacji terminu konsultacji z wybranym terapeutą w określonym dniu i godzinie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, z siedzibą w Radzyminie, ul. Letnia 15.
 2. Korzystanie z systemu jest bezpłatne.

§2. Zakres spraw realizowanych poprzez internetową rezerwację wizyty
oraz sposób dokonywania rezerwacji.

 1. Interesant może dokonać rezerwacji spotkania z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rezerwacji Wizyt jedynie w terminach i sprawach udostępnionych w systemie.
 2. Rezerwacji dokonuje się poprzez wykonanie następujących czynności:
 • wybór tematu konsultacji z dostępnej listy,
 • wskazanie daty i godziny wizyty w urzędzie spośród dostępnych terminów,
 • wpisanie do formularza danych niezbędnych do wykonania rezerwacji,
 • Dodatkowo opcjonalnie wybór sprawy do załatwienia oraz wypełnienie dodatkowych pól formularza związanych ze sprawą.
 • System powiadomi o wykonanej rezerwacji poprzez wiadomość email
  lub/i wiadomość SMS.
 • System przypomni o dokonanej rezerwacji na dzień przed terminem.

 §3. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku nie stawienia się w umówionym terminie wizyty wymagana jest ponowna rezerwacja z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rezerwacji.
 2. Odwołanie zarezerwowanej wizyty należy zgłosić poprzez e-mail lub telefonicznie, aby udostępnić termin innym interesantom.

Na skróty

Przewiń do góry