Regulamin rezerwacji wizyty w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym

 

§1. Postanowienia Ogólne

 1. System Internetowej Rezerwacji Wizyt, dostępny na stronie www.radzymin.pl pozwala na dokonanie rezerwacji terminu konsultacji z wybranym specjalistą w określonym dniu i godzinie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, z siedzibą w Radzyminie, przy ul. Letniej 15.
 2. Korzystanie z systemu jest bezpłatne.
 3. Korzystający z konsultacji oświadcza, że jest mieszkańcem Gminy Radzymin.
 4. Specjaliści Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego udzielają bezpłatnych porad wyłącznie mieszkańcom Gminy Radzymin.
 5. Osobom niebędącym mieszkańcami Gminy Radzymin, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny porad nie udziela.
   

§2. Zakres spraw realizowanych poprzez internetową rezerwację wizyty
oraz sposób dokonywania rezerwacji.

 1. Interesant może dokonać rezerwacji spotkania z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rezerwacji Wizyt jedynie w terminach i sprawach udostępnionych w systemie.
 2. Rezerwacji dokonuje się poprzez wykonanie następujących czynności:
 • wybór tematu konsultacji z dostępnej listy,
 • wskazanie daty i godziny wizyty w urzędzie spośród dostępnych terminów,
 • wpisanie do formularza danych niezbędnych do wykonania rezerwacji,
 • dodatkowo opcjonalnie wybór sprawy do załatwienia oraz wypełnienie dodatkowych pól formularza związanych ze sprawą.
 • system powiadomi o wykonanej rezerwacji poprzez wiadomość e-mail lub/i wiadomość SMS.
 • system przypomni o dokonanej rezerwacji na dzień przed terminem.
   

 §3. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku nie stawienia się w umówionym terminie wizyty wymagana jest ponowna rezerwacja z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rezerwacji.
 2. Odwołanie zarezerwowanej wizyty należy zgłosić z wyprzedzeniem, poprzez e-mail lub telefonicznie, aby udostępnić termin innym interesantom.
 3. Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego finansowana jest ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Na skróty

Przewiń do góry