120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie

120 lat służby to niezwykła historia kilku pokoleń strażaków-ochotników, ich trudu, poświęcenia oraz zaangażowania. W niedzielę 18 września, swój niezwykły jubileusz świętowała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13.00 mszą świętą pod przewodnictwem księdza prałata Stanisława Popisa, proboszcza Radzymińskiej Kolegiaty. We mszy uczestniczyło 7 strażackich pocztów sztandarowych – ze wszystkich gminnych jednostek OSP. Pięknym i niezwykle poruszającym akcentem podczas liturgii były czytania i psalm, które przeczytał i odśpiewał dh Kamil Szkodziński – strażak z OSP Radzymin.

Następnie strażacy przemaszerowali na plac przy strażnicy, gdzie meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Wołominie - Pawłowi Bednarczykowi złożył dowódca uroczystości dh Krzysztof Rostkowski – Zastępca Naczelnika OSP Radzymin. Odśpiewany został również strażacki hymn: „Rycerze Floriana”.

W dalszej części uroczystych obchodów wręczone zostały medale i odznaki za zasługi dla pożarnictwa. Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" to polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego lub Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Medal nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Złoty medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Adamski Tomasz, dh Całka Tomasz, dh Łapiński Grzegorz, dh Rostkowski Krzysztof, dh Zawiliński Mirosław, dh Żmijewski Paweł.

Srebrny medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Adamski Michał, dh Dąbrowski Paweł, dh Dobrowolski Marcin, dh Kaźmierczak Paweł, dh Pich Marcin, dh Piotrowski Zbigniew, dh Rostkowski Tomasz, dh Rostkowska Urszula, dh Szkodziński Kamil, dh Walczak Wojciech.

Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhna Darka Elżbieta oraz druh Załoga Marcin.

Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali: dh Chojnacki Jakub, dh Górski Mateusz, dh Jaźwiński Dariusz, dh Muszyński Jakub. Odznaka "Strażak Wzorowy" to polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez prezydium zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - z inicjatywy własnej lub na wniosek prezydium zarządu gminnego ZOSP RP. Odznaka nadawana jest czynnym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu

Jednostka OSP Radzymin za wyjątkowe zasługi dla historii otrzymała tego dnia również specjalne wyróżnienie - „Krzyż Victorii Radzymińskiej 1920 roku”. To szczególne odznaczenie Kapituła Krzyża Towarzystwa Przyjaciół Radzymina przyznała OSP Radzymin za doniosły udział w tworzeniu polskiej państwowości na Ziemi Radzymińskiej oraz za bohaterską postawę w sierpniowym dniu chwały w 1920 roku.

Niezwykłe kalendarium najważniejszych punktów ze 120-letniej historii radzymińskiej jednostki odczytał jej prezes - dh Edward Szymankiewicz.

W trakcie obchodów poświęcona została też figura św. Floriana na skwerze przed strażnicą. Figurę ufundował Pan Mirosław Jusiński, a została ona wyrzeźbiona przez artystę ludowego z drewna dębowego. Poświęcenia dokonał ksiądz prałat Stanisław Popis.

Następnie wręczane były medale i statuetki, w tym m.in. Panu Mirosławowi Jusińskiemu, Panu Bogdanowi Kucharskiemu i młodszemu brygadierowi dh Kamilowi Haczkur.

Głos w czasie uroczystości zabrali m.in.: Dyrektor Generalna w Ministerstwie Aktywów Państwowych - Pani Marzena Małek, w imieniu Starosty Powiatu Wołomińskiego - Członek Zarządu Powiatu - dh Paweł Dąbrowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie starszy brygadier - Bogusław Majchrzak, a także Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh Paweł Bednarczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radzyminie druhna Elżbieta Darka i Zastępca Burmistrza Radzymina Pan Krzysztof Dobrzyniecki.

 

Drogie Druhny i drodzy Druhowie!

Wasza służba, poświęcenie i chęć niesienia pomocy innym zasługują na najwyższe słowo uznania. Dziękujemy Wam za wytrwałość, ofiarność   i chęć ratowania ludzi i ich dobytku. Dziękujemy za gotowość do niesienia pomocy i zdecydowaną postawę w trudnych zadaniach.

Życzymy Wam, aby ta ofiarna i odpowiedzialna praca była zawsze powodem do dumy i dawała satysfakcję, abyście dalej tak pięknie służyli ludziom, zgodnie ze strażackim mottem: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.” Niech św. Florian otacza Was swoją opieką podczas każdej akcji!

 

Fot. Paweł Cybulski

 

 

Na skróty

Przewiń do góry