Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza

7 września obchodzony jest ustanowiony w grudniu 2019 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba.

"Powietrze, którym się dzielimy" — to temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba.       7 września jest dniem podnoszenia świadomości na temat wpływu jakości powietrza na nasze życie.

Zanieczyszczone powietrze to jedno z najpoważniejszych zagrożeń środowiskowych dla zdrowia i jedna z głównych, możliwych do uniknięcia przyczyn zgonów i chorób na całym świecie. ONZ przypomina, że maleńkie, niewidoczne cząsteczki zanieczyszczeń, które wnikają głęboko do naszych płuc i krwioobiegu, odpowiadają za około jedną trzecią zgonów z powodu udaru, przewlekłej choroby układu oddechowego i raka płuc, a także za jedną czwartą zgonów z powodu zawału serca. Badania potwierdzają udział zanieczyszczeń powietrza w zaburzeniu pracy układu odpornościowego i centralnego układu nerwowego u dzieci.

Choć kojarzy się głównie z problemem lokalnym, zanieczyszczone powietrze potrafi pokonywać duże odległości i docierać wszędzie. Co roku zanieczyszczenia generują wysokie koszty opieki zdrowotnej i wpływają na zmniejszenie upraw, a tym samym na bezpieczeństwo żywnościowe. Pomimo rosnącej świadomości i stopniowego wprowadzania regulacji, nadal większość mieszkańców naszego kraju narażona jest na poziomy zanieczyszczeń powietrza znacznie przekraczające wytyczne WHO.

Zródło: https://www.gridw.pl/aktualnosci/unep/3041-dzien-czystego-powietrza-onz-2022

Więcej informacji o programie: https://czystepowietrze.gov.pl/

7 września_czyste-powietrze.1.jpeg7 wrzesnia_czyste-powietrze_2.jpeg7 września_czyste-powietrze_3.jpeg7 września_czyste-powietrze_4.jpeg

 

Na skróty

Przewiń do góry