Uroczysta Msza Święta w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie to przede wszystkim wydarzenia patriotyczne. 15 sierpnia o godz. 17:00 rozpoczęła się na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 r. uroczysta Msza Święta. Mszę, pod przewodnictwem ks. biskupa Jacka Grzybowskiego, koncelebrowali księża: proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie - ks. Dziekan Stanisław Popis oraz ks. Krzysztof Ziółkowski - proboszcz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie, a oprawę muzyczną zapewniła Radzymińska Orkiestra Dęta.

Po mszy świętej rozpoczęły się uroczystości patriotyczne. Na dziedziniec przed kaplicą wmaszerował pododdział honorowy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego pod dowództwem podporucznika Krzysztofa Kostulskiego.

Przybyłych gości w imieniu Burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego i własnym przywitała Przewodnicząca Rady Miejskiej – Elżbieta Darka.

Podczas tegorocznych obchodów zaszczycili nas swoją obecnością m.in.: Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej – ks. Jacek Grzybowski, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy - Jego Ekscelencja Jerzy Pańkowski, Dziekan Sił Powietrznych – ks. płk. Jan Kot, Wicemarszałek Sejmu RP – Piotr Zgorzelski, Przedstawiciel Prezydenta RP z Biura Bezpieczeństwa Narodowego - pułkownik Robert Lach, Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – Piotr Uściński, Posłanka na Sejm RP – Bożena Żelazowska, Przedstawiciel Ambasady Węgier – I sekretarz Ambasady István Jancsó, były Premier RP – Waldemar Pawlak, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej – Łukasz Kudlicki, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Michał Prószyński, a także Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju –  Bartosz Marczuk, Wiceprezes Zarządu Enea Trading – Marzena Małek i Zastępca Dyrektora Wód Polskich -  Krzysztof Skorobogaty. Obecni byli również przedstawiciele Wojska Polskiego, w tym min.: Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP – pułkownik Zenon Wiśniewski, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji  Warszawa-Praga - podpułkownik Andrzej Kosieradzki, Zastępca dowódcy Pierwszego Batalionu Czołgów z Pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej -  major Grzegorz Misiak oraz oficerowie i żołnierze z Dowództwa Garnizonu Warszawa z kapitanem Pawłem Linke, a także oficerowie i żołnierze z 54. Batalionu Lekkiej Piechoty z Zegrza.

Na uroczystości głos zabrali: w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy – płk. Robert Lach, który odczytał list od Pana Prezydenta; Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Zgorzelski, który odczytał list od Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek; Piotr Uściński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, który również odczytał list od Pana Premiera RP Mateusza Morawieckiego;  Łukasz Kudlicki - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, który odczytał list od Ministra MON Mariusza Błaszczaka. Jako ostatni głos zabrał także Burmistrz Radzymina – Krzysztof Chaciński.

Na zakończenie przemówienia, Burmistrz Chaciński poprosił do siebie wieloletniego, emerytowanego już dyrektora ROKiS Radzymin – Mirosława Jusińskiego i po wygłoszeniu niezwykle trafnie opisującej Mirka laudacji, w uznaniu zasług i zaangażowania w pracę na rzecz rozwoju Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz za propagowanie postaw patriotycznych i promocję Gminy Radzymin na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, wręczył mu wyróżnienie honorowe im. Juliana Ochorowicza „Primus inter pares”.

W dalszej kolejności został odczytany przez oficera Dowództwa Garnizonu Warszawa kpt. Patryka Korosia Apel Poległych, a bezpośrednio po nim nastąpiła uroczystość składania wieńców na bratnich mogiłach.

 

Wieńce w Kwaterze Głównej składali w tym roku:

 1. Wieniec od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy złożył płk Robert Lach - przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
 2. Wieniec od Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek złożył Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Zgorzelski.
 3. Wieniec od Premiera RP Mateusza Morawieckiego złożył Piotr Uściński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Stefan Traczyk Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Marzena Małek Przewodnicząca Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Radzyminie.
 4. Wieniec od wicepremiera Mariusza Błaszczaka złożył Łukasz Kudlicki - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej.
 5. Wieniec od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego złożył Michał Prószyński - Szef Gabinetu Politycznego Ministra.
 6. Wieniec złożyła Poseł na Sejm RP Pani Bożena Żelazowska.
 7. W imieniu posła na SEJM RP Pana Jana Grabca wieniec złożył Pan Paweł Antoniewski.
 8. Wieniec w imieniu Klubu Poselskiego Lewicy oraz Posła na sejm RP Pana Krzysztofa Gawkowskiego złożył Bartosz Gawkowski wraz z delegacją.
 9. Wieniec od Ambasadora Węgier złożył Pan Istvan Jancso  - I sekretarz Ambasady Węgier.
 10. Wieniec od Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP złożyli: Płk. Zenon Wiśniewski, Ppłk. Andrzej Królik, Kmdr por. Roman Jurak.
 11. Wieniec składa Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa Praga komendant ppłk Andrzej Kosieradzki oraz przedstawiciel I Warszawskiej Brygady Pancernej mjr Grzegorz Misiak.
 12. Wieniec od duchowieństwa złożyli ks. Bp Jacek Grzybowski, proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie - ks. Dziekan Stanisław Popis oraz ks. Krzysztof Ziółkowski - proboszcz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie.
 13. Wieniec złożyli przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: prezes zarządu Okręgu Warszawa Wschód - pan Mirosław Widlicki oraz panowie Jan Wnuk i Jerzy Berta wraz z delegacją radzymińskiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK Obwód ,,RAJSKI PTAK" i przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Radzymina.
 14. Wieniec od Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła złożył Sylwester Dąbrowski - Wicewojewoda Mazowiecki.
 15. Wieniec od Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego złożyli przedstawiciele Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy.
 16. Wieniec od Starosty Wołomińskiego złożyli: Pan Paweł Dąbrowski - członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, Cezary Wnuk - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego wraz z radnymi powiatu.
 17. W imieniu mieszkańców i władz Gminy Radzymin wieniec złożyli Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radzyminie Elżbieta Darka, Zastępca Burmistrza Krzysztof Dobrzyniecki wraz z radnymi Gminy Radzymin.
 18. Wieniec od Komendy Powiatowej Policji w Wołominie złożyli: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinspektor Andrzej Oleksiak oraz komendant Komisariatu Policji w Radzyminie podinspektor Paweł Piórkowski.
 19. Wieniec od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Wołominie złożył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Wołominie st. bryg. Bogusław Majchrzak.
 20. Wieniec od Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Powiatu Wołomińskiego złożyli Cezary Wnuk oraz Tadeusz Dobczyński.
 21. Wieniec złożyli harcerze z 9. Szczepu Radzymińskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Labirynt".

 

Wieńce w kwaterach bocznych złożyli przedstawiciele samorządów: Gminy Klembów, Gminy Strachówka, Gminy Poświętne, Gminy Dąbrówka, Gminy Nieporęt, Miasta Zielonka i Miasta Marki.

Wiązanki złożyli też przedstawiciele ugrupowań politycznych: Przedstawiciele Komitetu Prawa i Sprawiedliwości - w imieniu Radnych, Członków i Sympatyków Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Radzyminie, Przedstawiciele Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej oraz Przedstawiciele "Polska 2050", a także przedstawiciele Nadleśnictwa Drewnica i Koła Łowieckiego "Przepiórka" w Radzyminie.

Cześć poległym poprzez złożenie wieńców na kwaterach bocznych oddali również przedstawiciele szkół, placówek oświatowych i kulturalnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Na skróty

Przewiń do góry