Syreny alarmowe - 1 sierpnia 2022 r. godz. 17:00

Szanowni Państwo,

informujemy, iż 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00, na terenie starostw i miast na prawach powiatu uruchomione zostaną syreny alarmowe, aby symbolicznie uczcić 78. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie województwa mazowieckiego.

Włączenie urządzeń alarmowych będzie spełniało również cel ćwiczebny, stanowiący sprawdzian działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach, dokonany w trybie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


78PW_2022.png

Na skróty

Przewiń do góry