„Mazowsze dla sołectw 2022” - 60 000 zł dla Gminy Radzymin z MIAS Mazowsze

Mazowsze dla Sołectw2.png

Gmina Radzymin otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na dofinansowanie następujących zadań:

1)„ Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Słupno Osiedle w Gminie Radzymin”

Poprzez realizację zadania w przestrzeni publicznej utworzone zostanie miejsce podstawowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Realizacja zadania umożliwi lokalnej społeczności między innymi uprawianie aktywnego wypoczynku.

Przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.


2) „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Objazdowej w Emilianowie- 4 słupy”

W ramach zadania zostanie zamontowane oświetlenie uliczne, które znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.


3) „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Ruda w Gminie Radzymin”

W ramach przedmiotowego zadania na terenie istniejącego placu zabaw między innymi zostanie zakupiona i zamontowana drewniana altana oraz nastąpi montaż oświetlenia i kamer monitoringu.

Przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.


4) „Budowa monitoringu we wsi Zwierzyniec”

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę monitoringu miejskiego. Monitoring obejmie najważniejsze miejsca, w tym o największym natężeniu ruchu.

Przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.


5) „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Zawady”

W ramach zadania zostanie zakupione i zamontowane dodatkowe wyposażenie placu zabaw w sołectwie Zawady.

Przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.


6) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Słupno, Gmina Radzymin”

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego przewidziana jest budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Słupno.

Przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.

 

Na skróty

Przewiń do góry