::          Nowe godziny pracy Urzędu - od 1 października         Rozkłady jazdy od 4 września 2023r.           ::      Każdy czwartek – dniem pracy wewnętrznej w USC Radzymin      ::            ::      Godziny pracy Kasy UMiG Radzymin   ::      

 

 

Fundacja KAMYK - rekrutacja na warsztaty "Programu wzmacniania rodziny"

Fundacja Kamyk realizuje w tym roku projekt „Życie nie tylko po to jest by brać – edycja III” dofinansowany ze środków Gminy Radzymin.      W ramach projektu przeprowadzone zostaną bezpłatne warsztaty rodzinne – Program Wzmacniania Rodziny 10-14.

Program Wzmacniania Rodziny 10-14 to projekt rekomendowany przez KBPN, PARPA i Ośrodek Rozwoju Edukacji, który uzyskał pozycję programu „Dobre praktyki”.

Oferta skierowana jest do rodzin (również samotnych rodziców i opiekunów), w których rodzice:

·       czują, że trudno jest im się porozumieć ze swoim dzieckiem,

·       nie mają pomysłów na to jak wyegzekwować obowiązki od swojego dziecka,

·       czują się bezradni wobec swojego dziecka.

 Natomiast dzieci:

·       mają problem z obowiązkami szkolnymi, zachowaniem w domu,

·       łatwo ulegają presji rówieśniczej,

·       podejmują pierwsze próby palenia papierosów, picia alkoholu czy innych zachowań ryzykownych.

 

Program przybiera formę warsztatów dla rodziców i ich dzieci w wieku 10-14 lat.

Spotkania trwają w sumie 22 godziny. Zajęcia ruszają już w sierpniu.

 

Głównym celem warsztatów jest:

·       wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa komunikacji między jej członkami,

·       podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie okazywania miłości, bycia konsekwentnym i umiejętności stawiania granic,

·       doskonalenie umiejętności życiowych dzieci – wyznaczanie celów i sposoby ich osiągania, radzenie sobie ze stresem, brakiem asertywności, doskonalenie empatii wobec rodziców i innych członków rodziny.

Zapewniamy spotkania w kameralnej grupie kilku rodzin, ciepłą i przyjazną atmosferę oraz współpracę z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym z dużym doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.

Bardzo prosimy o przekazanie informacji potrzebujących rodzinom i zachęcenie ich do wzięcia udziału w warsztatach. Korzyści wzięcia udziału w programie mogą pozytywnie wpłynąć na kolejne lata wspólnego życia w rodzinie.

Zainteresowane rodziny mogą zgłosić swój udział w warsztatach do 12 sierpnia 2022 r. pod nr tel. 501034056.

 

Na skróty

Przewiń do góry