SWO przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - dotacja do budowy systemu

W związku z dotacją budowy systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terenie Powiatu Wołomińskiego na terenie Gminy Radzymin, Rada Miasta podjęła decyzję o przyłączeniu gminy do projektu „System wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim” w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” programu opracowanego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020"".

W ramach ww. programu - na cele Obrony Cywilnej, Obronności i Zarządzania Kryzysowego zostały zamontowane cztery syreny alarmowe wraz z pulpitem sterującym:

w Radzyminie na budynku Urzędu Miasta, na budynku Szkoły Podstawowej w Starych Załubicach, na budynku Szkoły Podstawowej w Słupnie i na budynku Szkoły Podstawowej w Ciemnem.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1.251.894,00 zł w tym w Gminie Radzymin składał się z:

  1. Pulpitu,
  2. Syren 600 – 4 szt.
  3. Aplikacji na smartfony.

Łączny koszt systemu w Gminie Radzymin to kwota 98.031,00 zł, w tym:

Środki własne Gminy 43.350,80 zł.
środki EFRR kwota 54.680,20 zł.

Finalny odbiór systemu (SWO) odbył się 6 grudnia 2017 roku.

Syrena_Zarządzanie Kryzysowe.jpeg

SYRENY Dotacja.jpeg

Na skróty

Przewiń do góry