Regulamin Patronatu Burmistrza Radzymina, wzór wniosku i sprawozdania

Informujemy, że z dniem 27 października 2016 r. weszło w życie Zarządzenie Burmistrza Radzymina, regulujące sprawy związane z patronatem Burmistrza Radzymina. Nowy regulamin jest oparty na dotychczasowych doświadczeniach i praktyce udzielania patronatu przez Burmistrza Radzymina. Określa on zasady obejmowania i sprawowania patronatu Burmistrza Radzymina dla wydarzeń i przedsięwzięć, organizowanych przez organizacje społeczne, osoby prywatne, firmy i inne instytucje.

Patronat Burmistrza jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej Gminy Radzymin. W celu uzyskania patronatu Burmistrza Radzymina prosimy o wypełnienie wniosku, zaś po zakończeniu danego przedsięwzięcia - o przygotowanie sprawozdania.

Przyznanie patronatu nie oznacza deklaracji finansowego wsparcia organizacji przedsięwzięcia przez gminę. Oczekiwane wsparcie ze strony gminy należy opisać we wniosku. W przypadku wsparcia finansowego w ramach patronatu Burmistrza maksymalna wysokość wsparcia została określona na 1500 zł. Jeżeli organizator oczekuje wyższego finansowego zaangażowania gminy, niezbędna jest odrębna umowa o współpracy.

Zapraszamy zainteresowanych organizatorów wydarzeń i przedsięwzięć do zapoznania się z nowym regulaminem i pobrania wzorów dokumentów:

PDFPatronat Burmistrza - Regulamin.pdf (998,21KB)

DOCXPatronat Burmistrza - Wniosek.docx (22,88KB)

PDFPatronat Burmistrza - Wniosek.pdf (356,80KB)

DOCXPatronat Burmistrza - Sprawozdanie.docx (20,33KB)

PDFPatronat Burmistrza - Sprawozdanie.pdf (332,82KB)


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Promocji i Informacji UMiG Radzymin:
tel. 22 667 68 47 / 50 lub e-mail:

Wykazy przedsięwzięć, objętych Patronatem Burmistrza Radzymina:

Na skróty

Przewiń do góry