Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie wprowadzenia na obszarze jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum” w gminie Radzymin ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Od 21 do 30 czerwca 2022 roku zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie wprowadzenia na obszarze jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum” w gminie Radzymin ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Konsultacje mają charakter lokalny. Ich celem jest uzyskanie opinii mieszkańców „Osiedla Centrum” w gminie Radzymin na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie wprowadzenia na obszarze jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum” w gminie Radzymin ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – stanowiącej załącznik do ogłoszenia

Konsultacje zostaną przeprowadzone w szczególności poprzez: umieszczenie zagadnień do konsultacji na stronie internetowej gminy www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radzymin.pl, na Platformie internetowej konsultacji społecznych https://konsultacje.radzymin.pl/ oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w bud. A przy Placu Kościuszki 2, w bud. „B” przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19 i w bud. „C” przy ulicy Komunalnej 2 Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Ankietyzacja mieszkańców przeprowadzona będzie w formie:

  1. ankiety elektronicznej z wykorzystaniem internetowego formularza konsultacyjnego, dostępnego na Platformie konsultacji społecznych gminy Radzymin www.konsultacje.radzymin.pl;
  2. ankiety pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej dostępnego w bud. A przy Placu Kościuszki 2, w bud. „B” przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19 i w bud. „C” przy ulicy Komunalnej 2 Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Raport przedstawiający wyniki konsultacji zostanie upubliczniony w terminie do 14 od daty zakończenia konsultacji na stronie www.konsultacje.radzymin.pl i www.bip.radzymin.pl.

 

Zapraszamy Mieszkańców do udziału w konsultacjach!

 


Pliki do pobrania: 
PDFKonsultacje społeczne_Ankieta.pdf (539,14KB)

DOCXZałącznik_1_projekt_uchwały.docx (19,08KB)

Na skróty

Przewiń do góry