Uroczyste obchody 80. rocznicy bohaterskiej śmierci ppłka pil. Mariana Pisarka

Społeczność „Stalowej Jedynki” uczciła pamięć Patrona Szkoły – ppłka pil. Mariana Pisarka

W przededniu 80. rocznicy bohaterskiej śmierci ppłka pil. Mariana Pisarka społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie oddała hołd swojemu patronowi. Modlitwą, pieśnią i złożeniem kwiatów uczczono pamięć Asa Przestworzy z okresu II wojny światowej, który dla kolejnych pokoleń radzymińskiej młodzieży pozostaje inspiracją i wzorem do naśladowania.

W piątek, 29 kwietnia minęła 80. rocznica chwalebnej śmierci ppłka pil. Mariana Pisarka – dowódcy 141 Eskadry Myśliwskiej w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 r., pilota słynnego Dywizjonu 303 „Kościuszkowskiego” w Bitwie o Anglię, dowódcy Dywizjonu 308 „Krakowskiego", dowódcy I Skrzydła Myśliwskiego, który poległ w 1942 r. w walce powietrznej nad Kanałem La Manche, wykonując zadania w ramach operacji wojskowej „Circus 145”.

Pamięć o pochodzącym z podradzymińskiego Łosia i przez całe swoje życie mocno związanym z rodzinnymi stronami Asie Przestworzy, którego w 1991 r. obrała za swego patrona Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie wciąż pozostaje żywa, stanowiąc źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń uczniów „Stalowej Jedynki”.

Można było przekonać się o tym podczas tegorocznych obchodów Święta Szkoły, które odbyły się w czwartek, 28 kwietnia. Tego dnia, o godz. 14:00 w Kolegiacie Radzymińskiej odprawiona została okolicznościowa Msza Święta w intencji ppłka pil. Mariana Pisarka i społeczności szkolnej.

Liturgia miała uroczysty charakter. Przybywających do świątyni uczniów i gości witali księża katecheci: Grzegorz Harasim i Łukasz Sikorski. Gdy każdy już zajął miejsce, rozbrzmiały organy. Wspólną modlitwę zainaugurowano odśpiewaniem pieśni wielkanocnej „Zwycięzca śmierci”, po czym nastąpiło wprowadzenie Sztandaru Szkoły. Słowo powitalne wygłosiła Dyrektor Szkoły p. Elżbieta Jeleń, która zwracając się do zgromadzonych powiedziała:

 – Osoba patrona ppłka pil. Mariana Pisarka wyznacza nam kierunek działań dydaktycznych, a świętowanie ważnych dat z życia naszego patrona to wskazówka dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

Dzisiaj w Kolegiacie mamy cztery pokolenia. I choć każde z tych pokoleń wzrastało w innej rzeczywistości, to jednak wartości, którym hołdują są chyba te same. To jest chociażby szacunek dla przeszłości, szacunek dla pracy i głód wiedzy. Myślę, że te rzeczy łączą wszystkie pokolenia, a dzisiejsze spotkanie jest tego najlepszym dowodem – podkreśliła Pani Dyrektor, a następnie zaapelowała do zgromadzonych, aby podczas tej Mszy Św. pomodlić się za wszystkie pokolenia, które pracowały na obecny wizerunek „Stalowej Jedynki” i wszystkie osoby, które pozostawiły ślad w naszej szkole.

Mszę Świętą celebrował ks. katecheta Grzegorz Harasim, a posługiwała do niej młodzież szkolna.

Zgodnie z intencją podczas Eucharystii wierni modlili się za Patrona Szkoły, wszystkich członków jego rodziny, a także za wszystkie osoby związane ze szkołą.

W trakcie pouczającej i ciekawej homilii zaadresowanej nie tylko do młodzieży, ks. Grzegorz Harasim zachęcał do poszukiwania najcenniejszych i najważniejszych skarbów, jakie każdy człowiek może w swoim życiu odkryć, ale których nie może kupić.

– Takim skarbem może być nasza szkoła, a szczególnie jej patron – ppłk pil. Marian Pisarek, który uczy nas odkrywania tego, co najcenniejsze. Pierwsza sztabka złota, którą pomaga nam znaleźć Nasz Patron to Wiara. Druga to Rodzina, trzecia Ojczyzna. Czwarty skarb to Wiedza, kolejne to Życzliwość i Wrodzony Talent – wyliczał ks. Grzegorz omawiając wartość każdej sztabki i przypominając przesłanie, płynące z przypowieści o bogaczu i Łazarzu (Łk 16, 19-31).

Na zakończenie kazania ks. Grzegorz życzył sobie i wszystkim zebranym, aby odchodzili z tego świata w sławie wielkiego człowieka, tak jak Patron Szkoły, który oddał życie w młodym wieku, ale dobrze wykorzystał talenty otrzymane przez Boga, życiową mądrość, doświadczenie, wiedzę i wszystko inne w obronie wolności i drugiego człowieka.

Uroczystą Mszę Świętą zakończyło odśpiewanie pieśni „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”. W dalszej części przyszedł czas na krótką część artystyczną, przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem nauczycielek: p. Iwony Kalickiej oraz p. Iwony Jaworskiej.

Chór szkolny wykonał Hymn Państwowy, Hymn szkoły, a także pieśni Lotników Polskich i Dywizjonu 303. Montażowi muzyczno-poetyckiemu towarzyszyła prezentacja multimedialna, poświęcona Patronowi Szkoły. Ostatnim punktem oficjalnej części uroczystości była ceremonia złożenia kwiatów pod tablicą, upamiętniającą ppłka pil. Mariana Pisarka. Następnie, wszyscy goście zaproszeni zostali na okolicznościowe spotkanie i słodki poczęstunek do budynku szkoły.

Należy podkreślić, że na tegoroczne Święto Szkoły przybyło wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Wiceburmistrz Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki, Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Darka, Przedstawiciel 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Maz. płk pil. Marcin Boruta, Kustosz Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Radzyminie ks. Krzysztof Ziółkowski, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, a zarazem Honorowy Obywatel Radzymina p. Jan Wnuk wraz z Członkiem Zarządu TPR p. Hanną Grzegorek, Przedstawiciele Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa p. Lesław Karst i p. Andrzej Szymczak, Przedstawiciele GH Lotnictwa Polskiego p. Marek Rogusz, p. Wojtek Matusiak, p. Krzysztof Kubala, Przedstawiciel Stowarzyszenia Lotników Polskich p. Marcin Szumiłło, Kierownik Biura Oświaty UMiG Radzymin p. Krzysztof Czuba, Dyrektor CUW w Radzyminie p. Katarzyna Konopko-Walkowiak, a także Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Radzymin. Honorowymi gośćmi uroczystości byli przedstawiciele Rodziny Patrona.

Wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili tegoroczną uroczystość, a zarazem oddali hołd ppłk. pil. Marianowi Pisarkowi składamy serdeczne podziękowania.

Warto na zakończenie dodać, że rok 2022, w którym przypada 110. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci naszego bohatera, ustanowiony został w Szkole Podstawowej nr 1 „Rokiem Patrona”. Z tej okazji przewidziano szereg inicjatyw edukacyjnych i konkursów, adresowanych do uczniów „Stalowej Jedynki”, o których przebiegu będziemy informować na łamach „Kuriera W”.

 

/Weronika Lewandowska;
foto: Grzegorz Jeleń/


 

 

Na skróty

Przewiń do góry