Zapisz się do newslettera

30 czerwca 2022 r. upływa termin złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Przypominamy, wszystkim właścicielom i zarządzającym budynkami lub lokalami, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Termin ten dotyczy źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. Natomiast deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz handlowo-usługowych).

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Ewidencję prowadzi oraz jest jej administratorem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Formularz deklaracji zawiera takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Deklarację możemy złożyć:

  • w formie elektronicznej – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Deklaracje można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany w ramach węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin

Szczegółowe informacje, w tym link do złożenia deklaracji w formie elektronicznej, znajdują się na stronie: www.zone.gunb.gov.pl

 

Pliki do pobrania:


Formularz A – budynki mieszkalne:

PDFDeklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne_aktualna.pdf (259,67KB)

PDFdeklaracja_dotyczaca_zrodel_ciepla_i_zrodel_spalania_paliw_-_formularz_a_-_przyklad_wypelnionej_deklaracji.pdf (278,07KB)

Formularz B – budynki niemieszkalne:

PDFDeklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne_aktualna.pdf (289,42KB)

PDFdeklaracja_dotyczaca_zrodel_ciepla_i_zrodel_spalania_paliw_-_formularz_b_-_przyklad_wypelnionej_deklaracji.pdf (2,63MB)

 

Na skróty

Przewiń do góry