Od dnia 1 maja 2022 r. zmienia się model oraz stawka naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach wielorodzinnych na terenie gminy Radzymin.

W dniu 21 lutego 2022 r. Rada Miejska w Radzyminie podjęła uchwałę Nr 588/XLII/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe model naliczania opłat i stawka

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w nieruchomościach wielorodzinnych wynosić będzie  12,00 zł za 1 m3  zużytej wody miesięcznie z lokalu mieszkalnego. Natomiast w przypadku niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych (np. brak segregacji lub umieszczenie odpadów w niewłaściwej sekcji) została ustalona podwyższona opłata, która wynosić będzie 24,00 zł za 1 m3 zużytej wody za miesiąc, w którym doszło do niewłaściwej segregacji.

Od dnia 1 maja 2022 r. właściciel lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej będzie uiszczał opłatę jako iloczyn ustalonej stawki opłaty za odbiór odpadów oraz rzeczywistej ilości zużytej wody w danym lokalu mieszkalnym.

Korzystając z wzoru:  rzeczywista ilość zużytej wody wyrażona w m3 x 12 zł.

Obecnie wprowadzana zmiana jest powrotem do praktyki stosowanej przed 1 stycznia 2022 r. kiedy to Rada Miejska zmieniła model naliczania opłat za odpady na tymczasowy uzależniony od powierzchni mieszkania. Zmiana modelu wynikała z ryzyka uchylenia uchwał w związku ze zmianą przepisów i nieprecyzyjnymi zapisami ustawy. Po wyklarowaniu się sytuacji prawnej Rada Miejska wróciła to poprzedniego modelu.

Obecna stawka została obniżona w stosunku do stawki funkcjonującej w 2021 roku.

Deklaracja

W imieniu mieszkańców nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej (bloków) deklarację zobowiązani są złożyć  właściciele  nieruchomości (zarządcy) - mają na to czas do 10 czerwca 2022 r. Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazując średnie miesięczne zużycie wody z nieruchomości zamieszkałej, zarządcy nieruchomości muszą złożyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie. W razie potrzeby istnieje możliwość składania korekt. 

Nową deklarację należy złożyć:

  • osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, ul Komunalna 2, Radzymin
  • listownie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin 
  • elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP

 

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące wprowadzonych zmian proszę kierować do:
Zakładu Gospodarki Komunalnej na adres
nr tel. 22 667 68 68/73/76.

 

Dokumenty do pobrania:


ODTWzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.05.2022 r..odt (22,16KB)
PDFWzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.05.2022 r..pdf (179,22KB)
Uchwała Nr 588/XLII/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku

Na skróty

Przewiń do góry