Gminny program opieki nad zwierzętami

Gmina Radzymin realizuje zadania opieki nad zwierzętami poprzez wdrażanie zapisów Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin. Zachęcamy do zapoznania się z programem na rok 2022, który został zatwierdzony Uchwałą nr 591/XLII/2022 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 lutego 2022 r i wszedł w życie w dn. 18.03.2022. 

Najważniejsze informacje dla mieszkańców gminy, które wynikają z programu:

Gminne dofinansowanie do zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt domowych

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2022 roku mieszkańcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie do zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt. Wnioski można składać za zabiegi wykonane w okresie 18.03-30.11.2022.
Więcej informacji: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2022 roku

Postępowanie wobec bezdomnych zwierząt domowych

Każda osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi ma obowiązek powiadomić o tym w pierwszej kolejności Ekopatrol w godzinach pracy Urzędu tel. 22 66 76 700 lub Policję 22 786-50-07 po godzinach pracy Urzędu.

W żadnym wypadku nie należy podejmować decyzji, że takie zwierzę samemu przewieziemy do lecznicy. Nieumiejętne postępowanie ze zwierzęciem może mu tylko zaszkodzić oraz może nieść za sobą szereg konsekwencji np. pogryzienie czy zadrapania osoby udzielającej pomocy. Pamiętajmy, że Gmina Radzymin znajduje się w obszarze zagrożonym wścieklizną. Więcej informacji na: Wścieklizna na Mazowszu - aktualna sytuacja i przeciwdziałanie

W roku 2022 Gmina Radzymin zawarła umowę na świadczenie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami będącymi uczestnikami kolizji i innych zdarzeń losowych z terenu Gminy Radzymin z Przychodnią Weterynaryjną Monika Nocuń-Rokicka z siedzibą w Zielonce, przy ulicy Mareckiej 28A, tel. 22 78 10 527. Informacje o zwierzętach, które uległy wypadkowi i trafiły do zakładu leczniczego zamieszczane są niezwłocznie na portalu Facebook w grupie Radzymin.Pupile.

Zwierzęta bezdomne trafiają do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PERRO Marzena Golańska, Zamienie ul. Leśna 23, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki (Schronisko Małe Boże) tel. 504-27-27-00 Informacje o zwierzętach, które trafiły do schroniska znajdują się na profilu FB Schroniska Małe Boże. 

Ponadto informujemy, że informacje na temat zwierząt, które szukają właściciela zamieszczane są również w grupie "Radzymin. Pupile" na portalu Facebook.

Na skróty

Przewiń do góry