• »
 • »

Dopłaty 2022 ARiMR – wnioski, terminy i zmiany. Sprawdź!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rozpoczęła 15 marca nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe z PROW na 2022 rok. Termin składania wniosków o dopłaty zakończy się 16 maja. W tym roku, podobnie jak i w ubiegłym ARiMR wprowadziła kilka zmian we wnioskach. Jakie zmiany i nowości przygotowała w tegorocznym naborze wniosków? Sprawdźmy!

Ruszył nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowych z PROW za 2022 rok. Na początku warto wspomnieć, że wnioski o dopłaty można składać do 16 maja 2022 r. W przypadku spóźnienia (do 10 czerwca 2022 r.) ARiMR potrąci 1 proc. płatności za każdy dzień roboczy opóźnienia. Do złożonych wniosków w terminie do 16 maja br., rolnicy będą mogli wprowadzić zmiany bez żadnych konsekwencji do 31 maja br. Natomiast zmiany zgłoszone po tym terminie, ale nie później niż 10 czerwca 2022 r. spowodują zmniejszenie należnych płatności o 1 proc. za każdy dzień opóźnienia.

Uzupełniająca płatność podstawowa powraca

Ważną zmianą, o której warto wspomnieć jest wprowadzenie w tegorocznej kampanii wniosków o dopłaty 2022 uzupełniającej płatności podstawowej (UPP). Płatność ta będzie obowiązywać do wybranych upraw, a także do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin. Wysokość dopłaty szacuje się na kwotę 40 zł do ha.

Uzupełniająca płatność podstawowa obejmie 13 kategorii roślin uprawnych, takich jak zboża oraz rośliny:

 • oleiste – rzepak, rzepik, słonecznik i soja,
 • wysokobiałkowe – bób, bobik, łubin słodki i groch siewny,
 • strączkowe – wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita,
 • strączkowe pastewne,
 • len włóknisty i oleisty,
 • konopie włókniste,
 • rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany,
 • motylkowate drobnonasienne,
 • okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych,
 • trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy,
 • mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone,
 • mieszanki między następującymi rodzajami roślin: zbożami, roślinami oleistymi, roślinami wysokobiałkowymi, roślinami strączkowymi, roślinami motylkowatymi drobnonasiennymi.

Rolnicy mogą otrzymać UPP także do powierzchni gruntów ornych, w przypadku gdy nie prowadzi na nich uprawy roślin, a także jeżeli:

 • rolnik dokonał zasiewu, aby poprawić żyzności gleby przez wprowadzenie do niej zielonego nawozu,
 • roślinność została przyorana w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności,
 • roślinność została wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności,
 • rolnik nie prowadzi uprawy nie dłużej niż rok.

Pełna lista roślin oraz więcej informacji na temat UPP znajduje się na stronie internetowej ARiMR.

Dopłaty bezpośrednie ARiMR 2022. Jakie zmiany wprowadzono?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała także o istotnych zmianach dotyczących m.in. płatności w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. W 2022 roku, poszerzono liczbę pakietów o dwa kolejne: Pakiet 8 – ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk, a także Pakiet 9 – retencjonowanie wody.

Ponadto, ARiMR wprowadziła wymóg posiadania przez rolnika tytułu prawnego do użytkowania gruntów (prywatnych działek rolnych), do których ubiega się we wniosku o dopłaty 2022. W przypadku, gdy Agencja uzyska informację, że działka, którą rolnik zadeklarował we wniosku jest użytkowana bezumownie, organ zobowiązany jest do dokonania weryfikacji elementów tj.:

 • organ prowadzący postępowanie powinien ustalić faktycznego użytkownika działki rolnej,
 • zbadać czy ten użytkownik posiada tytuł prawny do działki (np. umowa dzierżawy).

W przypadku, gdy rolnik, który użytkuje działkę nie posiada prawa do użytkowania gruntu, organ może odmówić przyznania dopłat do tej działki. Natomiast jeżeli rolnik zadeklarował działkę do płatności, której nie użytkuje organ również może odmówić przyznania płatności. Ponadto, w tym przypadku rolnik może otrzymać karę administracyjną z tytułu przedeklarowania powierzchni.

ARiMR wnioski o dopłaty 2022 poprzez PUE

Agencja przypomina, że jedyną możliwą formą składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe w 2022 roku jest forma elektroniczna. Forma ta pozostaje taka sama jak w ubiegłym roku, jednak ARiMR wprowadziło techniczną zmianę:

W zeszłym roku można było zalogować się bezpośrednio do aplikacji eWniosekPlus, wypełnić formularz i wysłać go do ARiMR, natomiast w tym roku dostać się do tej aplikacji będzie można jedynie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), która została udostępniona na portalu ARiMR. Wszystkie dane dostępu – login i hasło – z których dotychczas korzystał rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW, pozostają bez zmian. Uruchomienie Platformy Usług Elektronicznych jest kolejnym krokiem na drodze do usprawnienia komunikacji pomiędzy rolnikiem a ARiMR – co też przełoży się na przyspieszenie wypłaty beneficjentom należnych środków.

Problemy z wypełnieniem wniosku o dopłaty bezpośrednie 2022 – co wtedy?

ARiMR zdaje sobie jednak sprawę, że nie każdy rolnik posiada komputer, a także nie każdy potrafi wypełnić wniosek o dopłaty bezpośrednie 2022 przez Internet. Takie osoby otrzymają pomoc techniczną w biurze powiatowym Agencji, gdzie dostępne są stanowiska komputerowe. W biurach powiatowych rolnicy mogą również liczyć na pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosków o dopłaty i płatności z PROW.

Źródło: ARiMR, agroFakt.pl

Na skróty

Przewiń do góry