Obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych. Obowiązek wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzymin.

Po wykonaniu usługi opróżnienia zbiornika bezodpływowego, przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę, rachunek bądź dowód uiszczenia opłaty za wykonaną usługę podając ilość wywiezionych nieczystości.

Częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego z nieczystości ciekłych powinna być dostosowana do pojemności posiadanego zbiornika oraz zużycia wody ustalonego w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub w oparciu o obowiązujące normy zużycia wody. Właściciel nieruchomości nie powinien dopuścić do przepełnienia się zbiornika bezodpływowego.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Radzymin znajduje się na BIP Radzymin.

https://bip.radzymin.pl/artykul/379/445/wykaz-podmiotow-posiadajacych-zezwolenie-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych

Gmina Radzymin zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadza kontrolę właścicieli nieruchomości dotyczącą zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

 

 

Na skróty

Przewiń do góry