Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu wołomińskiego

 

kwalisfikacja wojskowa.jpeg

W dniu 4 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się na terenie powiatu wołomińskiego kwalifikacja wojskowa.


Informujemy, że kwalifikacja wojskowa w roku 2022 na terenie powiatu wołomińskiego odbywać się będzie w okresie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie (działa wyłącznie w terminie określanym corocznie rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).


Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek zlokalizowany w Wołominie przy ul. 1 Maja 36 (furtka z prawej strony budynku)
tel.: 663-537-319 (wyłącznie w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w godz. 8.00 - 12.00)
adres e-mail: 
Komisja rozpoczyna pracę od godz. 8.30


Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w roku 2003 przewidzianych do wezwania celem stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Wołominie;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które: 1) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; 2) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1998 – 2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia - jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służy wojskowej.

Terminy kwalifikacji wojskowej 2022 według gmin:

 1. Wołomin:  04.04. – 12.04.
 2. Marki: 13.04. – 22.04.
 3. Strachówka: 22.04.
 4. Ząbki: 25.04. – 29.04.
 5. Radzymin: 04.05. – 09.05.
 6. Kobyłka: 10.05. – 13.05.
 7. Tłuszcz: 16.05. – 18.05.
 8. Zielonka: 19.05. – 23.05.
 9. Dąbrówka: 23.05. – 24.05.
 10. Klembów: 25.05. – 26.05.
 11. Jadów: 27.05.
 12. Poświętne: 30.05. – 31.05.
 • Kobiety: 31.05.
   

W trakcie kwalifikacji wojskowej przewiduje się przerwę w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniu 15 kwietnia 2022 r. (piątek) oraz w dniu 2 maja 2022 r. (poniedziałek).
Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny zgłaszać się do REJESTRACJI od godz. 8.00, nie później niż do godz. 10.00. Dopuszcza się zmianę – na wniosek zainteresowanego – terminu stawiennictwa wyłącznie w okresie pomiędzy 4 kwietnia 2022 r. – 31 maja 2022 r.


Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy na potrzeby ewidencji wojskowej dostarcza:

 • dowód osobisty [lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania - potwierdzenie można uzyskać w urzędzie miasta (gminy) właściwym dla miejsca zamieszkania],
 • aktualną fotografię [o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy],
 • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe:
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki [podpisane przez rektora, dziekana, dyrektora, wicedyrektora],
 • prawo jazdy [o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada],
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Powiatowej Komisji Lekarskiej przedstawia [o ile posiada]:

 • dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

 

Kontakt w sprawie kwalifikacji wojskowej:


Katarzyna Roszkowska
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, bud. "B", ul. Konstytucji 3 Maja 19, Radzymin
tel.: 22 6676701
adres e-mail: 

 

Materiały do pobrania:


 

Na skróty

Przewiń do góry