Radzymiński Klub Biznesu rozpoczyna działalność

Na początku marca 2022 r. oficjalnie rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie Radzymiński Klub Biznesu. Celem działań stowarzyszenia jest integracja środowiska przedsiębiorców i jego reprezentacja, np. w kontaktach z samorządem. Członkami klubu mogą zostać osoby, którym bliskie są idee przedsiębiorczości, jej propagowania i edukacji biznesowej. W szczególności do udziału w pracach klubu zachęcamy właścicieli i menedżerów firm, które działają w naszej gminie i regionie. 

Podczas spotkania założycielskiego, które odbyło się w grudniu 2021 w Scenie Cegielnia, grono członków założycieli wybrało Zarząd Klubu. Jego prezesem został p. Przemysław Stankiewicz, dyrektor operacyjny firmy Waflex. W skład Zarządu weszli ponadto: p. Marzena Bulska, właścicielka kancelarii księgowej Boolska.pl, p. Marek Kościkiewicz, menedżer Sceny Cegielnia, p. Piotr Malesa, dyrektor firmy Provitus i p. Leszek Sasinowski, właściel firmy ProfMetKol ze Słupna. Po rejestracji Klubu jako stowarzyszenia Zarząd spotkał po raz pierwszy również w Scenie Cegielnia, aby przedyskutować najbliższą aktywność:

Zarzad 2021-22

Do członkostwa w Klubie zachęca i zaprasza p. Przemysław Stankiewicz, prezes Zarządu Klubu:

"Otaczający nas świat zmienia się bardzo dynamicznie, wręcz algorytmicznie. Aby nie zostawać w tyle, warto się stale rozwijać, zaś rozwojowi od zawsze sprzyjało łączenie się ludzi w większe grupy. Dlatego uważam, iż skupienie przedsiębiorców z naszego obszaru wokół stowarzyszenia, jakim jest Radzymiński Klub Biznesu, może przynieść same korzyści, nie tylko dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim mieszkańców dynamicznie rozwijającej się gminy Radzymin. W RKB chciałbym skupić się na tym, co łączy, a nie na tym co dzieli, gdyż warto się łączyć dla realizacji długofalowych celów. Dlatego też zachęcam przedsiębiorców z regionu do udziału w budowaniu tego projektu razem. Dzięki naszym wspólnym doświadczeniom i wiedzy może powstać wiele ciekawych idei. Możemy reprezentować grono przedsiębiorców w gminie, powiecie czy województwie. Możemy działać na rzecz stworzenie lokalnego rynku pracy. Możemy czerpać wiedzę na temat zmieniających się warunków podatkowych czy innych interesujących nas zagadnień. Myślmy globalnie, działajmy lokalnie. Zapraszam!”        

Klub Biznesu planuje działać w zakresie promocji przedsiębiorczości, edukacji biznesowej i działalności społecznej. Będzie odgrywał ważną rolę w organizacji Radzymińskich Spotkań Biznesu czy konkursu Victoria Biznesu. Spotkania Klubu będą okazją do rozwijania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, którzy do tej pory nie mieli okazji się spotkać i poznać. Ponadto członkowie Klubu mogą razem działać na rzecz wspólnych interesów - np. rozwijania lokalnego rynku pracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem czy promocji firm lokalnych.

Będzie też reprezentował środowisko biznesowe w relacjach z samorządem gminy oraz innymi instytucjami publicznymi. W szczególności dla władz Gminy Radzymin Klub może być ważnym ciałem doradczym w zakresie tworzenia dobrych warunków do rozwoju działalności gospodarczej.

Osoby, zainteresowane członkostwem w Radzymińskim Klubie Biznesu, prosimy o wypełnienie krótkiego formularza kontaktowego:
Ankieta - Radzymiński Klub Biznesu (Google Forms)

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wystąpienia p. Przemysława Stankiewicza, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Radzymiński Klub Biznesu podczas Radzymińskiego Spotkania Biznesu w dn. 3 marca 2022 r.:

Na skróty

Przewiń do góry