Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2022 roku

Rusza dofinansowanie do zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2022 roku, które odbywa się na podobnych zasadach jak w roku 2021.

Warto zapoznać się z treścią uchwały nr 591/XLII/2022 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 lutego 2022 r. zatwierdzającej Program, gdzie szczegółowo opisane są warunki dofinansowania https://bip.radzymin.pl/uchwala/5099/uchwala-nr-591-xlii-2022.

Główna zasada finansowania zabiegów jest taka, że właściciel zwierzęcia sam wybiera zakład leczniczy w którym przeprowadza zabieg. Następnie na podstawie faktury (wystawionej po 17 marca 2022 r.) ubiega się o zwrot poniesionych kosztów, składając stosowny wniosek (do pobrania załącznik nr 1).

Zwrot następuje do wysokości środków przeznaczonych na dany cel w Programie i kształtuje się następująco:

  • kastracja kota – 80 zł,
  • sterylizacja kotki – 170 zł,
  • kastracja psa – 210 zł,
  • sterylizacja suki  - 280 zł,
  • zabieg elektronicznego znakowania zwierząt – 35 zł.

Proszę pamiętać, że przy ubieganiu się o zwrot poniesionych kosztów wykonanych zabiegów u psa, który dotąd nie był oznakowany, obligatoryjne jest jego jednoczesne zaczipowanie wraz z rejestracją nr czip w bazie Safe - Animal.

Zapoznając się z treścią wyżej przywołanej uchwały zatwierdzającej Program proszę szczególnie zwrócić uwagę na elementy jakie powinna zawierć faktura, która jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o zwrot kosztów zabiegu. Np. faktura o zwrot kosztów kastracji psa powinna zawierać dane właściciela zwierzęcia, informację, że była to kastracja psa oraz nr wszczepionego i wprowadzonego do bazy czipa. Jeśli właściciel ubiega się również o zwrot kosztów czipowania, informacja o wykonaniu znakowania powinna być wyodrębniona na fakturze.

Właściciel kilku zwierząt domowych (psów i kotów) może tylko raz w roku kalendarzowym ubiegać się o przyznanie dofinansowania do ww. zabiegów maksymalnie do dwóch zwierząt (nie dotyczy czipowań).

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wysokości środków przypadających na realizację tego zadania. Kwota pozostała do rozdysponowania będzie aktualizowana raz w miesiącu na naszej stronie internetowej w zakładce dedykowanej ochronie zwierząt. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2022 roku to: 38 000 zł, została już w całości wykorzystana.

DOCXWniosek o przyznanie dofinansowania zabiegu.docx (24,92KB)

Na skróty

Przewiń do góry