Rejestracja obywateli Ukrainy w systemie PESEL

Wsparcie jest udzielane od dnia przekroczenia granicy – data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymywaną pomoc.

WAŻNE!

Obowiązują zapisy:

- pod nr tel. 22 667 67 05

- lub e-mail: peselukraina@radzymin.pl 

Tylko osoby zapisane będą mogły złożyć wniosek w UMiG Radzymin!

ukraine (1).png

Po odebraniu numeru PESEL, obywatele Ukrainy, którzy mieszkają na terenie gminy Radzymin, mogą w tym samym budynku UMiG Radzymin - bud. B (ul. Konstytucji 3 Maja 19) odebrać specjalne karty uprawniające ich m.in. do bezpłatnych przejazdów busami gminnymi, czy do otrzymania darów z Radzymińskiego Punktu Pomocy Ukrainie (ul. Konstytucji 3 Maja 4).

Karty są wydawane w pokoju nr 14 (UMiG Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 19).


Gdzie składa się wniosek o numer PESEL

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie
Referat Spraw Obywatelskich, budynek B, ul. Konstytucji 3 Maja 19
czynne:     

 • poniedziałek 10.00 – 19.00,
 • wtorek-czwartek 8.00 – 16.00,
 • piątek 8.00 – 15.00

 

Jak składa się wniosek o nadanie numeru PESEL

zdjecie PESEL.jpegzdjecie PESEL_01.jpeg

 

 • Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12. 
 • Osoba, która ubiega się o PESEL wypełnia wniosek czytelnie, łacińskimi drukowanymi literami.
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczono granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, ukraiński dowód osobisty, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci).
 • Do wniosku o nadanie numeru PESEL musi być dołączona kopia dokumentu, na podstawie którego zostanie ustalona tożsamość wnioskującego.
 • Za dziecko wniosek składa jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę. Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego.
 • Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).
 • Wniosek jest bezpłatny.

PESEL nadany przed 16 marca

 • Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), ale przekroczyły granice rzeczypospolitej Polskiej na zasadach uregulowanych niniejszą ustawą, będą musiały ponownie zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie i dokonać rejestracji danych, dostarczyć fotografie oraz umożliwić pobranie odcisków palców.

Jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Kogo nowa ustawa nie dotyczy

Przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nie stosuje się do obywateli Ukrainy posiadających:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt tolerowany.

Procedura obsłużenia jednej osoby zajmuje ok. 30-40 minut.

Aby rejestracja przebiegła jak najszybciej, prosimy o wcześniejsze wypełnienie wniosku, zrobienie kopii dokumentów stwierdzających tożsamość oraz okazanie dokumentów z transliteracją łacińską.

Więcej informacji na stronie www.gov.pl [PL/UA]


Pliki do pobrania:

Na skróty

Przewiń do góry