Umowa z APIS Polska – wykonawcą przebudowy parku im. Ks. Eleonory Czartoryskiej - rozwiązana

W dniu 3 marca br. Gmina Radzymin z winy wykonawcy – firmy Apis Polska - odstąpiła od umowy nr ZP.272.1.203.2020/IN zawartej dnia 22.09.2020 r. na przebudowę parku im. Ks. Eleonory Czartoryskiej. Niski poziom zaawansowania prac (ok. 40%), nieodległy czas zakończenia zadania, który w umowie został wyznaczony na dzień 23.05.2022r., w połączeniu z innymi, niżej wymienionymi okolicznościami, nie rokował zakończenia inwestycji w wyznaczonym terminie.
 
Zakres prac wynikający z umowy
 
Zgodnie z zapisami umowy na wykonanie prac budowlanych w zabytkowym parku im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej, firma Apis Polska miała czas do końca ubiegłego roku, natomiast sfinalizowanie całej inwestycji, łącznie z nowymi nasadzeniami roślin sezonowych, zaplanowano na maj 2022 roku. Wartość zadania, to 11.608.047,02 zł brutto. Na realizację inwestycji Gmina Radzymin pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 10.328029,48 zł.
 
W ramach rewitalizacji parku Ks. E. Czartoryskiej przewidziano powstanie m.in. placu centralnego z fontanną i miejscami usługowymi, budowę nowego placu zabaw i siłowni, stworzenie terenu do minigolfa, budowę ścianki wspinaczkowej, street workoutu, wiaty grillowej i polany piknikowej. Ważną częścią inwestycji jest również przebudowa i remont zbiornika wodnego oraz budowa nowego mostku. Wszystko dopełnić ma wielopiętrowa zieleń i liczne pergole, a także nowe parkingi, oświetlenie i monitoring. Przy Przedszkolu nr 1 zaplanowano nowoczesny plac zabaw z górką rekreacyjną, strefą dla nauczycieli i rodziców oraz mały amfiteatr i wjazd na teren - z uliczki zlokalizowanej po północnej stronie.
 
Przyczyny rozwiązania umowy
 
Na podjęcie decyzji o rozwiązaniu umowy z wykonawcą złożyło się kilka elementów. Kluczowym jest niewystarczające tempo prowadzenia prac, zwłaszcza przy rewitalizacji zbiornika wodnego.
 
Już w połowie ubiegłego roku Gmina Radzymin sygnalizowała wykonawcy zbyt wolne tempo prac. W grudniu 2021 roku gmina wystąpiła z żądaniem dostarczenia aktualizacji harmonogramu prac oraz zwiększenia tempa prowadzonych robót.
Wykonawca dostarczył nowy harmonogram, jednak już po kilku tygodniach widoczne były opóźnienia. W kolejnej aktualizacji harmonogramu prac (w lutym br.) wykonawca sam przyznał, że nie jest w stanie ukończyć prac w wynikającym z umowy terminie. Wskazał koniec roku 2022 jako możliwy czas zakończenia inwestycji oraz wstąpił do Gminy z żądaniem zwiększenia wynagrodzenia, co jest kolejnym istotnym elementem decyzji o rozwiązaniu umowy.
 
Od października ubiegłego roku obserwujemy dodatkowo problemy z płatnościami firmy Apis Polska na rzecz podwykonawców realizujących prace w parku. Nieterminowe realizowanie płatności negatywnie wpływa na tempo prowadzonych prac.
Wszystkie powyższe okoliczności sprawiły, ze Gmina Radzymin rozwiązała umowę z winy wykonawcy. Odstąpienie od umowy z firmą Apis Polska zostało poprzedzone konsultacją z organem dotującym inwestycję - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Skutki odstąpienia
 
Podjęta przez Gminę decyzja skutkuje naliczeniem przez Gminę Radzymin kar umownych oraz koniecznością opuszczenia przez wykonawcę placu budowy w ciągu kilku dni .
 
Co dalej?
 
Gmina rozpoczęła inwentaryzację zrealizowanych prac, która potrwa ok. 3 tygodni. Po konsultacji z przedstawicielami rynku opracowane zostały założenia do nowego przetargu, którego ogłoszenie zaplanowane jest na przełomie marca i kwietnia br. w oparciu o wyniki szczegółowej inwentaryzacji. Wprowadzenie nowego wykonawcy na plac budowy zaplanowane zostało na maj, a koniec prac budowlanych na grudzień 2022 roku. Dokładamy starań, aby plac zabaw przy Przedszkolu nr 1 został oddany do użytku we wcześniejszym terminie.
 
Park Czartoryskiej_1.jpeg
 
 

Na skróty

Przewiń do góry