Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie ogłasza nabór osób chętnych do udziału w dwóch programach MRiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie ogłasza nabór osób chętnych do udziału w dwóch programach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz „Opieka wytchnieniowa” – 2022. Ze wsparcia w programach będą mogły skorzystać osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie.

W 2022 r. z usług asystencji osobistej skorzysta 40 mieszkańców gminy Radzymin, w tym: 5 dzieci w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 35 osób dorosłych, w tym 25 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz 10 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

Do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 zostaną zakwalifikowani opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami. W Programie przewidziano 20 miejsc dla osób potrzebujących wsparcia w opiece nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Szczegóły dotyczące programów i zasad udziału zostały zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie https://ops.radzymin.pl, w zakładce Pomoc społeczna - Programy.

Realizacja Programów jest możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Funduszu Solidarnościowego. Środki finansowe pozyskane na realizację w 2022 Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" to 828.495,00 zł, "Opieka wytchnieniowa" - 195.840,00 zł.

Na skróty

Przewiń do góry