Odbiór odpadów z działek rekreacyjnych na terenie Gminy Radzymin

Zgodnie z uchwałą nr 228/XVII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 09.12.2019 r., dotyczącą uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od 01.01.2020 r., nieruchomości wykorzystywane na cele  rekreacyjno - wypoczynkowe nie  są objęte zorganizowanym przez gminę  systemem odbioru odpadów komunalnych.

W celu zapewnienia odbioru odpadów, wytworzonych na działkach rekreacyjnych, właściciele nieruchomości mają obowiązek indywidualnego zawarcia stosownej umowy z przedsiębiorcą.

W 2023 r. ofertę usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe zgłosiły następujące firmy:

  • MS-EKO Sp. z o.o. ul. Modlińska 129 lok. U7, 03-186 Warszawa,
    tel. 512 171 638, e-mail: 
  • P.P.U.H. IMPERF s.c. D. Szpańki  G. Staniec , ul. Łukasiewicza 7D, 05-200 Wołomin, tel. 22 787 88 65; 22 786 89 46, e-mail: 
  • MPK Pure Home Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka,
    tel. 29 769 18 00 w 116, e-mail: 
  • PARTNER Dariusz Apelski ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa, tel. 512 331 989, e-mail:

 

Więcej kontaktów do firm, świadczących usługi odbioru odpadów, można znaleźć w wykazie podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym burmistrza, do kontroli przestrzegania i  stosowania przepisów ustawy, organ będzie przeprowadzał kontrolę umów zawartych z  przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych z  działek rekreacyjnych.

Aktalizacja: 25.01.2023r.

Na skróty

Przewiń do góry