Zapisz się do newslettera                     Aplikacja mobilna dla mieszkańców gminy Radzymin – MÓJ RADZYMIN                             

 

 

Odbiór odpadów z działek rekreacyjnych na terenie Gminy Radzymin w 2022 r.

Przypominamy, że właściciele działek rekreacyjnych mają obowiązek samodzielnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z tych nieruchomości. Ofertę na takie usługi w 2022 r. zgłosiły firmy MS-EKO i IMPERF.

Zgodnie z uchwałą nr 228/XVII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 09.12.2019 r. dotyczącą uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, od dnia 01.01.2020 r., właściciele działek rekreacyjnych nie  są objęci zorganizowanym systemem odbioru odpadów wytworzonych na tych nieruchomościach.

W celu zapewnienia odbioru odpadów, wytworzonych na działkach rekreacyjnych, właściciele mają obowiązek samodzielnego zawarcia stosownej umowy z firmą odbierającą odpady.

W chwili obecnej (stan na dzień 10 marca 2022 r.) ofertę usługi odbioru odpadów z działek rekreacyjnych zgłosiły następujące firmy:

  • MS-EKO Sp. z o.o. , ul. Modlińska 129 lok. U7, 03-186 Warszawa, tel. 512 171 638, e-mail: 
  • P.P.U.H. IMPERF s.c. D. Szpańki  G. Staniec , ul. Łukasiewicza 7D, 05-200 Wołomin, tel. 22 787 88 65; 22 786 89 46, e-mail:
  • MPK Pure Home Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka, tel. 29 769 18 00 w 116, e-mail:

Więcej kontaktów do firm, świadczących usługi odbioru odpadów, można znaleźć w wykazie podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym burmistrza, do kontroli przestrzegania i  stosowania przepisów ustawy, będą przeprowadzane kontrole umów zawartych z przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych z działek rekreacyjnych.

Na skróty

Przewiń do góry