Zgłoszenia do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 edukację w szkole podstawowej zobowiązane są rozpocząć dzieci siedmioletnie, czyli te, które urodziły się w 2015 roku. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej mogą rozpocząć również sześciolatki, czyli dzieci urodzone w roku 2016 r.

Warunkiem przyjęcia do pierwszej klasy dziecka sześcioletniego jest korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym naukę w szkole lub posiadanie opinii o możliwości podjęcia nauki w szkole podstawowej wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

ZAPISY DZIECI W OBRĘBIE OBWODU SZKOLNEGO

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowane są do klas pierwszych z urzędu, na zgłoszenie rodzica.

W celu wypełnienia zgłoszenia, prosimy rodziców o kontakt ze szkołą właściwą ze względu na obwód, w którym zamieszkuje dziecko. Na stronach internetowych szkół dostępny jest druk zgłoszenia dziecka do szkoły.

Wypełnione zgłoszenia należy złożyć do odpowiednich szkół w terminie od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.

Ustalenie szkoły obwodowej dla dziecka możliwe jest na stronie internetowej, do której prowadzi poniższy link.

OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH >>> tutaj możecie Państwo zobaczyć, w obwodzie której szkoły zamieszkuje Państwa dziecko

 

Obwody szkół na rok szkolny 2022/2023 określone są uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie:

Uchwała nr 299/XXII/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 01.06.2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin oraz określenia granic ich obwodów.

 


Dane kontaktowe do szkół: 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie

https://www.sp1radzymin.radzymin.pl/

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

http://sp2radzymin.radzymin.pl/

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie
http://www.sp1slupno.radzymin.pl/

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie http://www.sp2slupno.radzymin.pl/

 

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie

http://spnadma.radzymin.pl/

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem

http://spciemne.radzymin.pl/

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Armii Krajowej w Starych Załubicach

https://www.spzalubice.radzymin.pl/

 

Na skróty

Przewiń do góry