Zielony krajobraz kulturowy „Wierzby mazowieckie” w Radzyminie

logoty_mazow.jpeg

Gmina Radzymin w ramach dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 zrealizowała zadanie, polegające na utworzeniu w mieście Radzymin zielonego Krajobrazu kulturowego „Wierzby mazowieckie”. W ramach projektu zrewitalizowano istniejący szpaler wierzby białej oraz utworzono nowy, zielony skwer. Zadanie, dzięki zabiegom pielęgnacyjnym istniejących drzew oraz odpowiedniemu doborowi nowych nasadzeń drzew, krzewów i roślinności sprzyjać będzie poprawie warunków mikroklimatycznych i wymianie cieplnej. Ponadto zastosowanie nawierzchni mineralnych poskutkuje poprawą retencji wody. W konsekwencji, realizacja zadania wpłynie bardzo korzystnie na poprawę jakości powietrza.

 

W zakresie dofinansowanego projektu dokonano również:

  • nasadzeń uzupełniających szpaler „wierzb mazowieckich” z wierzby białej;
  • działań rewitalizacyjno-pielęgnacyjnych w postaci skoszenia trawy, usunięcia pokostu, usunięcia siewek drzew i krzewów;
  • nasadzenia szpaleru drzew i krzewów izolujących od sąsiadującego ze skwerem sklepu;
  • zabiegów rewitalizacyjno-pielęgnacyjnych (ogławianie) istniejących drzew;
  • ustawienia tablicy edukacyjno-informacyjnej z genezą i historią „wierzby mazowieckiej” wraz z opisem jej ekologicznego znaczenia;
  • nasadzeń drzew, krzewów i bylin;

wierzby mazowieckie.jpeg

Całkowita kwota realizacji zadania: 38.648,60 zł
Kwota dofinansowania: 19.324,30 zł

 

 

 

Na skróty

Przewiń do góry