Budżet Gminy Radzymin na rok 2022 uchwalony jednogłośnie

13 grudnia Rada Miejska w Radzyminie jednogłośnie poparła przygotowany przez Burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego budżet na rok 2022. Mimo, że wprowadzone odgórnie ulgi i zmiany podatkowe zmniejszą dochody gminy Radzymin w 2022 r. o ok. 6,5 mln zł, udało się wygospodarować rekordowe środki na inwestycje - 66 mln zł i będą one stanowiły aż 30% wydatków ogółem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie nie wniosła żadnej uwagi do przygotowanego projektu budżetu i wydała pozytywną opinię dot. tego najważniejszego dokumentu finansowego gminy.

Budżet w liczbach:

  • 212,8 mln zł - dochody (dla porównania w 2015 roku było to ok. 70 mln zł)
  • 223,4 mln zł - wydatki
  • 66 mln zł przeznaczono na inwestycje, z czego ponad 32 mln zł pochodzi z dofinansowań zewnętrznych.

Budżet 2022.png

Nie sposób wymienić wszystkich zaplanowanych na przyszły rok działań, ale do tych najważniejszych można zaliczyć:

Kompleksowe przebudowy dróg:

- budowa al. Lecha Kaczyńskiego

- budowa ul. Lipowej i ul. Azaliowej w Cegielni i Ciemnem

- budowa ul. Prostej i ul. Ochorowicza w Radzyminie wraz z fragmentem ul. Morelowej

- budowa ul. Wiejskiej w Radzyminie od ul. Wróblewskiego do ul. Słonecznej przy PKP

- budowa ul. Wadery w Radzyminie w formule inicjatywy lokalnej

- budowa ul. Norwida w Słupnie

- budowa ul. Klubowej w Słupnie

- budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Słupnie i Nadmie na odcinku od ul. Żeromskiego w stronę Marek wraz z otwarciem ul. Pólko

- budowa ronda na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Konstytucji 3 Maja.

 

Nakładki asfaltowe:

- Słupno, ul. Rodzinna i ul. Nastrojowa od ul. Rodzinnej do ul. Ekologicznej

- Nowe Załubice, ul. Nowinkowa

- Nowe Załubice, ul. Bratnia

- Nowe Załubice, ul. Opolska

- Borki, ul. Słowiańska

- Łąki, ul. Runa Leśnego

- Sieraków, ul. Danusi Jurandówny

- Radzymin, ul. Cicha

- Stary Dybów, ul. Rycerska

- Mokre, ul. 15 Sierpnia w stronę Rejentówki

- Ruda, ul. Borkowska.

sesjaRM.jpeg

W budżecie Gminy Radzymin na rok 2022 przeznaczono środki na nowe projekty drogowe. Poza pracami, które są już prowadzone: projekt ścieżki do Wołomina, projekt ul. Zielonej i Narbutta, Rubinowej, Jana Pawła II i Armii Krajowej, Konstytucji 3 Maja, Pogonowskiego, Waltera, Spokojnej, Kozłowskiego, Patriotów, Łąkowej, Dobrej, Miłej i kilku innych ulic, rozpoczną się prace projektowe:

- Radzymin, nowa droga łącząca ul. Polną, Jana Pawła II i Wołomińskiej w okolicach linii wysokiego napięcia, która będzie kluczowa dla odkorkowania Radzymina

- Radzymin, ul. Mickiewicza

- Radzymin, ul. Władysława IV-Zielnej

- Radzymin, ul. Kwiatów Polskich-Zdrojowej

- Nadma, ul. Jaworówka

- Słupno, ul. Śląska

- Nadma, ul. Pólko-Wrzosowa

- Słupno, ul. Polnej Róży

- Słupno, ul. Gościniec

- pętli autobusowej w Łosiu

- zatok przystankowych na ul. Wawrzyna.

 

W przyszłym roku powstaną też 2 ważne parkingi przy PKP i na starej trasie S8.

 

Ważną część budżetu zajmą też inwestycje niedrogowe:

- budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie

- budowa SP Nadma

- budowa Parku Czartoryskiej

- rewitalizacja śródmieścia

- budowa pumptrucka

- budowa 2 budynków komunalnych.

 

Zostaną rozpoczęte również prace nad nowymi projektami:

- budowa SP nr 3 w Radzyminie wraz z terenem KS Mazur

- rozbudowa SP nr 2 w Radzyminie

- rozbudowa SP w Ciemnem

- rozbudowa hali sportowej, ale zabezpieczono też środki na lifting łazienek i szatni

- projekt boiska przy Ogrodowej

- projekt skateparku

- projekt domu kultury i remizy w Nadmie

- projekt rozbudowy Centrum Medycznego.

 

Zaplanowano również wybudowanie szeregu oświetleń:

- Emilianów, ul. Objazdowa

- Nowe Załubice, ul. Kościelna

- Radzymin, ul. Wiśniowa i ul. Czereśniowa

- Radzymin, ul. Szafranowa

- Radzymin, ul. Brylantowa

- Ciemne, ul. Długa

- Ciemne, ul. Magiczna

- Mokre, ul. 15-ego Sierpnia

- Łosie, ul. Nadrzeczna

- Borki, ul. Teresińska

- Stare Załubice, ul. Wolicka

- Słupno, ul. Pod Sosnami

- Słupno, ul. Spokojna

- Słupno, ul. Okrężna

- Cegielnia, ul. Świerkowa

- Ruda.

 

W przyszłym roku przewidziano także środki na:

- budowę wiat rowerowych przy szkołach

- wdrożenie strefy ograniczonego parkowania i ograniczenia tonażu

- rozbudowę monitoringu

- wymianę kotłów bezklasowych.

 

Na skróty

Przewiń do góry