Obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów przez firmy i przedsiębiorstwa

Od 1 kwietnia 2016 r. przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Radzymin mają obowiązek zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych, wytworzonych na nieruchomościach, na których prowadzona jest działalność. Zwolnione z tego obowiązku są tylko i wyłącznie przypadki, gdy w części lokalu mieszkalnego prowadzona jest obsługa biurowa działalności gospodarczej. Wówczas wystarczy opłacać standardową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, inaczej niż mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe, nie składają deklaracji nt. odbioru odpadów do gminy, lecz muszą osobno zawrzeć umowę na odbiór odpadów, stosownie do prowadzonej działalności. Listę firm, które świadczą usługi odbioru odpadów wraz z kontaktami do tych usługodawców, można znaleźć w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej: Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej.

W ramach gminnego systemu gospodarki odpadami Gmina Radzymin odbiera wyłącznie odpady komunalne, wytwarzane na nieruchomościach zamieszkałych, tj. z budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego. Więcej informacji nt. systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców można znaleźć na stronie www.radzymin.pl w sekcji "Gospodarka Odpadami"

Kontrole

Zgodnie z ustawowym upoważnieniem burmistrza do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, urząd gminy może przeprowadzać kontrole umów zawartych przez przedsiębiorców na odbiór odpadów komunalnych z działalności gospodarczej. Takie kontrole przeprowadzają  pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie.

Dziękujemy za dbałość o właściwy odbiór odpadów z Państwa firm!

Podstawa prawna: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, §5 ust. 1 pkt 3b, §6 ust. 1 pkt 2, §6j ust. 4a.

Na skróty

Przewiń do góry