Praca kasy w UMiG Radzymin w dn. 30-31.12.2021 r.

Szanowni Państwo, 

informujemy, iż Kasa Urzędu Miasta i Gminy Radzymin :

  • w dniu 30 grudnia 2021 r  kasa otwarta  będzie do godziny 12. 45
  • w dniu 31 grudnia 2021 r  kasa urzędu  będzie  nieczynna .

kasa grudzień.jpeg


Wszelkie płatności nadal mogą Państwo zrealizować online. 

Płatności należy dokonywać:

Z tytułu podatków od osób fizycznych należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych, przypisane do właścicieli nieruchomości wskazane w decyzji.

Z tytułu podatków od osób prawnych należy dokonać na rachunek bankowy:
ALIOR BANK 32 2490 0005 0000 4600 7826 3427

Z tytułu opłat za odpady komunalne należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych, przypisane do właścicieli nieruchomości.

Z tytułu pozostałych opłat:

Konto - dochody pozostałe
Rodzaje wpłat: opłata skarbowa, targowa, kary i grzywny, usunięcie drzew i krzewów, informacja publiczna, wypis i wyrys, rozgraniczenie, operaty szacunkowe, duplikat Radzymińskiej Karty Mieszkańca, duplikat Karty Dużej Rodziny, udostępnienie danych osobowych, zakup nieruchomości, opłata za ślub w terenie
Nr rachunku bankowego: 32 2490 0005 0000 4600 5620 1165

Konto - dochody z tytułu opłat
Rodzaje wpłat: renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata za użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklamy, opłata z tytułu przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności, koncesja na alkohol
Nr rachunku bankowego: 59 2490 0005 0000 4600 2442 8620

Konto - dochody z tytułu podatków od środków transportowych 
Rodzaje wpłat: podatek od środków transportowych
Nr rachunku bankowego: 54 2490 0005 0000 4600 1063 7541

Konto - dochody z tytułu czynszów i bezumownego korzystania z nieruchomości komunalnych
Rodzaje wpłat: czynsz dzierżawny, czynsz za lokale mieszkaniowe i użytkowe, bezumowne korzystanie z gruntu, bezumowne korzystanie z lokali
Nr rachunku bankowego: 59 2490 0005 0000 4600 1243 4085

 

Przepraszamy za utrudnienia!

Na skróty

Przewiń do góry