Zgłoszenie wypadku do KRUS

O zaistniałym wypadku przy pracy rolniczej osoby ubezpieczonej w KRUS należy poinformować niezwłocznie najbliższą jednostkę Kasy.

Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany, członkowie jego rodziny lub inne osoby. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty oraz przez profil zaufany e-PUAP.

Nieuzasadnione, późne zgłoszenie zdarzenia do KRUS ocenia się przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej oraz prawa do odszkodowania.

Brak możliwości ustalenia przebiegu i okoliczności zdarzenia z uwagi na duży upływ czasu od zdarzenia do zgłoszenia w Kasie może być podstawą odmowy prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku.


Przeczytaj także:
Definicja wypadku przy pracy rolniczej
Jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej bez wychodzenia z domu?
 

 

 

Na skróty

Przewiń do góry