Konkurs ekologiczny „Drugie życie odpadów” – ogłoszenie wyników!

Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych cieszył się dużym zainteresowaniem a kreatywność uczniów nas bardzo mile zaskoczyła. Przedmiotem konkursu było wykonanie plakatu zachęcającego (propagującego) dbanie o ochronę środowiska, zawierającego m.in:

  1. negatywny wpływ działalności człowieka na stan środowiska naturalnego (zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, dzikie wysypiska śmieci),
  2. formy ochrony przyrody (rezerwat, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt),
  3. informacje dotyczących prawidłowej segregacji odpadów, punktów odbioru odpadów komunalnych.

Konkurs ekologiczny_plakat_OK (002).jpeg

Wpłynęło 171 prac plastycznych o tematyce ekologicznej z wykorzystaniem odpadów. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.  Decyzją Komisji w każdej kategorii wiekowej przyznano I, II, III miejsce.

 

W kategorii uczniów klas I – III:

  1.  miejsce: Michał Popławski – klasa 3A Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie
  2.  miejsce: Lena Świętochowska – klasa 1E Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie
  3. miejsce: Wiktoria Stanisławska – klasa 3C Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

 

W kategorii uczniów klas IV – VIII:

  1. miejsce: Krzysztof Skłudzki – klasa 7 Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie
  2. miejsce: Karolina Borzęcka – klasa 6A Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie
  3. miejsce: Mikołaj Czubak – klasa 6B Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Załubicach

 

Odbiór nagród: 

Ponadto, za uczestnictwo w konkursie każda ze szkół otrzyma metalowe serce służące do zbierania nakrętek. Szkoły, które posiadają metalowe serca otrzymają pojemniki do zbierania zużytych baterii. Po odbiór nagród zapraszamy w dniu 20.12.2021 r. do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie, ul. Komunalna 2, w godzinach 17.30 – 18.00

 

Galeria prac konkursowych 

 


Zgodnie z regulaminem Zwycięzca może odebrać nagrodę osobiście lub nagrodę może odebrać prawny opiekun. Podczas wydania nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Zwycięscy, tj. legitymacja szkolną bądź w przypadku odbioru nagrody przez prawnego opiekuna dowód osobisty.

Na skróty

Przewiń do góry