Ważna informacja dla właścicieli gospodarstw rolnych

                                                  

KOMUNIKAT

W związku z trwającymi pracami nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2022 roku”, Burmistrz Radzymina zwraca się z prośbą o zgłaszanie się zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych z terenu Gminy Radzymin, którzy mogliby zapewnić miejsce oraz opiekę zwierzętom gospodarskim, znalezionym na terenie Gminy Radzymin lub odebranym z innego gospodarstwa na podstawie przepisów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.

Za świadczoną usługę właściciel gospodarstwa rolnego otrzyma wynagrodzenie na warunkach ustalonych i określonych w umowie oraz dostosowanych do gatunku zwierząt.

Gospodarstwo rolne powinno spełniać minimalne warunki utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań
i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 ze zm.) oraz z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (t.j: Dz. U. 2019 poz. 1966).

Chęć zapewnienia opieki zwierzętom można zgłaszać do:
Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin pokój Nr 20, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia komunikatu na stronie internetowej Urzędu  www.radzymin.pl, wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Na skróty

Przewiń do góry