Poszukujemy podmiotu do odbioru przeterminowanych leków 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie poszukuje podmiotu do odbioru i zagospodarowania przeterminowanych leków przekazanych przez mieszkańców gminy Radzymin.
 
Przeterminowane lub niewykorzystane  lekarstwa zbierane będą  w specjalnych pojemnikach, ustawionych przez Wykonawcę w trzech wskazanych punktach aptecznych na terenie gminy Radzymin oraz w punkcie PSZOK. Odbiór odpadów przez Wykonawcę  następował będzie bezpośrednio z ww. punktów zbiórki własnym transportem. 
 
Planowany termin rozpoczęcia współpracy -  styczeń 2022 r.
 
Zapraszamy zainteresowane firmy, zajmujące się odbiorem leków do złożenia oferty. Oferty cenowe za odbiór i zagospodarowanie odpadów należy składać do dnia 17 grudnia 2021 r. w  formie elektronicznej poprzez wysłanie maila z  ofertą na adres e-mail: zgk@radzymin.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.
 
Szczegółowych  informacji w ww. sprawie udziela p. Grażyna Szczepańska, gł. specjalista w Referacie Gospodarki Odpadami, tel. 22 667 68 66, e-mail: gszczepanska@radzymin.pl.

Na skróty

Przewiń do góry