Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Radzymin do wzięcia udziału w konkursie „Drugie życie odpadów”. Zrób pracę plastyczną o tematyce ekologicznej z wykorzystaniem odpadów i złóż w sekretariacie swojej szkoły do dnia 6 grudnia.

  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu zachęcającego (propagującego) dbanie o ochronę środowiska, zawierającego m.in:
  • negatywny wpływ działalności człowieka na stan środowiska naturalnego (zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, dzikie wysypiska śmieci),
  • formy ochrony przyrody (rezerwat, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt),
  • informacje dotyczących prawidłowej segregacji odpadów, punktów odbioru odpadów komunalnych.
  1. Każda praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu, podaniem szkoły i klasy do jakiej należy uczestnik.
  2. Plakat powinien zawierać elementy pochodzące z surowców wtórnych, np. nakrętki, plastikowe butelki, kawałki foli, tekturę, kubki, itp. max. w formacie A3.
  3. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, do której uczęszcza uczestnik
  4. Termin składania prac konkursowych: do 6.12.2021 r.
  5. Za uczestnictwo w konkursie każda ze szkół otrzyma metalowe serce służące do zbierania nakrętek. Szkoły, które posiadają metalowe serca otrzymają pojemniki do zbierania zużytych baterii.
  6. Uczniowie najlepszych prac otrzymają bony towarowe na zakup sprzętu sportowego.

Organizatorem Konkursu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie. Wszelkich informacji w sprawie konkursu udziela: p. Barbara Stańczak, tel. 22 667-68-62, e-mail: bstanczak@radzymin.pl

Konkurs ekologiczny_plakat_OK (002).jpeg

Na skróty

Przewiń do góry