Zgłoś firmę do konkursu "Victoria Biznesu 2021"!

 

AKTUALIZACJA - TERMIN ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU PRZEDŁUŻONY DO DN. 14 STYCZNIA 2022 R.!

 

Zapraszamy wszystkie firmy, menedżerów i przedsiębiorców, działających na terenie Gminy Radzymin, do udziału w pierwszej edycji konkursu „Victoria Biznesu”. Konkurs jest przeznaczony dla firm, które prowadzą tu działalność, osiągają sukcesy w swoich branżach i angażują się w życie lokalnej społeczności.

Do zgłoszeń zachęcamy firmy z dowolnej branży i każdej wielkości – od jednoosobowych działalności po zakłady produkcyjne. Ważne, aby uczestniczyły w rozwoju gospodarczym naszej małej ojczyzny!

Zgłoszenia można składać w trzech kategoriach: Firma Roku, Mecenas Roku, Debiut Roku. Szczegóły przedstawiamy poniżej i w regulaminie: PDFRegulamin Konkursu "Victoria Biznesu 2021" - zaktualizowany (234,97KB). Udział w konkursie jest bezpłatny.

Kategoria „Firma Roku”

W tej kategorii można zgłaszać podmioty gospodarcze, bez względu na formę prawną, które w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych, tj. od dn. 1 stycznia 2019 r., osiągnęły szczególny sukces rynkowy w zakresie rozwoju działalności, inwestycji poczynionych na terenie gminy Radzymin, tworzenia miejsc pracy, aktywizacji danego sektora gospodarki, tworzenia produktów lokalnych, dobrych praktyk biznesowych, itp. Kliknij, aby wypełnić zgłoszenie on-line: formularz zgłoszeniowy „Firma Roku”

Kategoria „Mecenas Roku”

W tej kategorii będą nagradzane podmioty gospodarcze, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które równolegle z działalnością gospodarczą prowadziły wyróżniające się działania na rzecz społeczności lokalnej oraz promocji Gminy Radzymin w skali regionalnej i ponadregionalnej. Do działań na rzecz społeczności lokalnej będą zaliczane projekty, które wspierają: kulturę, upamiętnianie dziedzictwa historycznego, rozwój społeczny, ochronę środowiska, dobroczynność, zrównoważony rozwój, ekologię i inne obszary z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Kliknij, aby wypełnić zgłoszenie on-line: formularz zgłoszeniowy „Mecenas Roku”

Kategoria „Debiut Roku”

W tej kategorii można zgłaszać podmioty gospodarcze, które zarejestrowały swoją działalność lub stworzyły nową placówkę (oddział, zakład produkcyjny, filię, punkt świadczenia usług itp.) swojej firmy na terenie Gminy Radzymin w okresie maksimum 3 lat kalendarzowych, tj. od dn. 1 stycznia 2019 r., z powodzeniem prowadzą ją nieprzerwanie w okresie trwania Konkursu i mają perspektywy rozwoju na przyszłość. Kliknij, aby wypełnić zgłoszenie on-line: formularz zgłoszeniowy „Debiut Roku”

W kategoriach „Firma Roku” i „Debiut Roku” mogą wziąć udział tylko firmy prywatne – ze zgłoszeń wyłączone są przedsiębiorstwa, których większościowym właścicielem jest samorząd lub państwo.

Dlaczego warto? Promocja firm i przedsiębiorczości w gminie Radzymin

Celem konkursu jest wyróżnianie i promocja przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny działają na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy Radzymin, zachowując jednocześnie wysokie standardy prowadzenia biznesu. Pomysł na konkurs „Victoria Biznesu” narodził się wraz ze startem Radzymińskich Spotkań Biznesu w formule kwartalnej. Dwa spotkania odbyły się już w czerwcu i październiku br. Na kolejnym, które jest planowane na styczeń 2022 r., planujemy uroczyste ogłoszenie wyników konkursu „Victoria Biznesu 2021”.

Finał konkursu będzie promował wyróżnione firmy na forum gminnym i regionalnym, budując ich prestiż i rozpoznawalność. Na laureatów w poszczególnych kategoriach będą czekały artystyczne statuetki, projektowane przez rzeźbiarkę Magdalenę Karłowicz, a firmom wyróżnionym w konkursie wręczymy okolicznościowe dyplomy. Laureaci i wyróżnieni będą mieli też do dyspozycji znak graficzny, potwierdzający wysoką pozycję w konkursie. Będą prezentowani w mediach, zarówno gminnych (Radzyminiak, www, Facebook), jaki w na łamach "Wieści Podwarszawskich" oraz w mediach lokalnych. 

Zgłoszenia do konkursu „Victoria Biznesu”

Formularze zgłoszeniowe można składać w formie:

 • elektronicznej - poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety (linki powyżej przy opisach kategorii);
 • elektronicznej – poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem usługi „pismo ogólne do podmiotu publicznego” – do pisma należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy w wybranej kategorii konkursu „Victoria Biznesu 2021”
 • papierowej – składając formularz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin – osobiście lub pocztowo, z dopiskiem „Konkurs Victora Biznesu”

Formularze zgłoszeniowe można pobrać w rozdziale „Materiały do pobrania” na końcu tego artykułu.

Zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin do godz. 23:59 w dn. 06.12.2021. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą brane pod uwagę. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do urzędu. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń.

Kapituła i sposób oceniania zgłoszeń

Zgłoszenia będzie oceniała Kapituła Konkursowa, do której należą przedstawiciele organizatorów konkursu i doświadczeni menedżerowie:

 1. Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina;
 2. Bogdan Domagała, DJ Chem Chemicals Poland S.A. – Przewodniczący Kapituły;
 3. Karolina Gruca, GoldenSubmarine;
 4. Mariusz Kaczmarski, Ośrodek Szkolenia Kierowców Classic;
 5. Marek Kościkiewicz, Basico Sp. z o.o. / Scena Cegielnia;
 6. Paweł Nagórny, Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.;
 7. Michał Półtorak, Wieści Sp. z o.o.;
 8. Przemysław Stankiewicz, PPH Waflex.

Członkowie Kapituły najpierw będą oceniać zgłoszenia w systemie punktowym, a następnie w drodze dyskusji i głosowania wyłaniać wyróżnionych i laureatów. Kapituła, oprócz nagród i wyróżnień w powyższych kategoriach, może też przyznać statuetki wyróżniającym się przedsiębiorstwom według własnej oceny zgłoszeń.

Planuje się, że w następnych latach do Kapituły konkursu „Victoria Biznesu” będą dołączać laureaci z poprzednich edycji.

Konkurs, Radzymińskie Spotkania Biznesu i Klub Biznesu

Zapraszając wszystkie firmy z terenu Gminy Radzymin do udziału w konkursie „Victoria Biznesu” chcemy też systematycznie rozszerzać grono uczestników Spotkań Biznesu i zachęcać przedsiębiorców i menedżerów do współtworzenia Radzymińskiego Klubu Biznesu.

Cokwartalne Radzymińskie Spotkania Biznesu oferują możliwość nawiązania nowych kontaktów, zdobycia wiedzy biznesowej i informacji nt. najważniejszych przedsięwzięć samorządu gminnego, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorczości. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem, a do tej pory nie otrzymali Państwo zaproszenia, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego: ankieta kontaktowo-zgłoszeniowa dla firm. 

Z kolei ideą Radzymińskiego Klubu Biznesu jest zrzeszanie menedżerów i przedsiębiorców, którzy chcą mieć większy wpływ na życie gospodarcze gminy, wymieniać się doświadczeniami i budować relacje pomiędzy sektorem prywatnymi a samorządem. Założenia Klubu obejmują działalność na polach relacji biznes-samorząd, edukacji menedżerskiej, networkingu, jak również społecznej odpowiedzialności biznesu. Jeśli są Państwo zainteresowani współtworzeniem Klubu, prosimy o wypełnienie ankiety kontaktowej - Radzymiński Klub Biznesu.

Organizatorzy

Konkurs jest organizowany przez Gminę Radzymin we współpracy z Partnerami: Sceną Cegielnia i Wieściami Podwarszawskimi. W ramach umowy o współpracy z Gminą Radzymin, Scena Cegielnia nieodpłatnie zapewnia przestrzeń dla spotkań biznesowych w ramach opisanych powyżej inicjatyw, zaś Wieści Podwarszawskie są partnerem medialnym Konkursu „Victoria Biznesu”, Radzymińskich Spotkań Biznesu i powstającego Klubu Biznesu.

Spotkanie_Biznesu_28pazdziernik_logotypy.jpeg

Materiały do pobrania

 1. Regulamin konkursu "Victoria Biznesu" I edycja 2021, kryteria konkursowe: PDFRegulamin konkursu "Victoria Biznesu 2021" (233,04KB)
 2. Formularz oświadczeń (jeśli osoba zgłaszająca nie jest reprezentantem zgłaszanego podmiotu): DOCXOświadczenia zgloszenie Victoria Biznesu 20211117.docx (17,46KB), PDFOświadczenia zgloszenie Victoria Biznesu 20211117.pdf (90,80KB)
 3. Formularze zgłoszeniowe:

Zgłoszenie w kategorii „Firma Roku”

Zgłoszenie w kategorii „Mecenas Roku”

Zgłoszenie w kategorii „Debiut Roku”

Zachęcamy do zgłoszeń! W razie pytań prosimy o kontakt:

Dominika Krzyżanowska-Kidała
pełnomocnik burmistrza ds. relacji inwestorskich
tel. 22 667 68 48, kom. 733 652 714
e-mail: biznes@radzymin.pl

Podstawa prawna:

Na skróty

Przewiń do góry