Praca w UMiG Radzymin - Referent/Główny Specjalista ds. utrzymania i eksploatacji dróg

Gmina Radzymin zatrudnia - od referenta do głównego specjalisty ds. utrzymania i eksploatacji dróg w Referacie Budowy i Utrzymania Dróg

Twój zakres obowiązków

 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg;
 • czuwanie nad terminowością i jakością nadzorowanych robót oraz zgodnością z ustalonym zakresem (udział w dokonywaniu odbiorów wykonywanych robót; rozliczenie finansowe nadzorowanych robót; prowadzenie rejestru wykonanych prac)
 • podejmowanie czynności mających na celu przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • przygotowanie projektów pisemnych odpowiedzi na wnioski składane przez radnych na sesjach Rady Miejskiej oraz na wnioski sołtysów. Weryfikowanie złożonych wniosków w terenie;
 • przygotowywanie korespondencji w przedmiocie powierzonych zadań;

Nasze wymagania

 • wykształcenie techniczne - co najmniej średnie preferowane wykształcenie wyższe techniczne
 • minimum 2-letnie doświadczenie w branży drogowej/budowlanej
 • znajomość przepisów prawa niezbędnych do przygotowania i prowadzenia inwestycji
 • samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy

 • wynagrodzenie w przedziale 4.000 – 10.000 zł brutto w zależności od doświadczenia
 • elastyczne godziny pracy/możliwa praca częściowi zdalna
 • mieszkanie na start – pracodawca pokrywa koszt wynajmu mieszkania dla pracownika i rodziny przez okres 3 lat
 • miejsce w publicznym przedszkolu dla dziecka / dofinansowanie 200-400 zł miesięcznie do żłobka/niani
 • dofinansowanie zajęć sportowych (Karta Multisport)
 • dofinansowanie szkoleń i kursów (studia, specjalistyczne kursy w wysokości do 75% poniesionych kosztów)
 • dofinansowanie kursów języka obcego w wysokości do 50%

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w siedzibie Urzędu lub doręczone listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2021 r. do godz. 19.00. 

Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Pl. Tadeusza Kościuszki 2
05-250 Radzymin

(sekretariat, pok. 24)

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od referenta do głównego specjalisty ds. utrzymania i eksploatacji dróg w Referacie Budowy i Utrzymania Dróg w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin”.

 

Zapoznaj się z pełnym tekstem ogłoszenia na BIP Radzymin

 


Pliki do pobrania: 

 

Na skróty

Przewiń do góry