Informacja o złożeniu oferty przez Stowarzyszenie KAMYK RADZYMIN na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 19a z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie STOWARZYSZENIE KAMYK RADZYMIN złożyło w dniu 27 października 2021 r. ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pod tytułem "Wspieranie i upowszechnianie bezpieczeństwa w trakcie przemieszczania się dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich w ruchu pieszym i rowerowym w okresie jesienno-zimowym".

Podmiotowe zadanie publiczne ma charakter gminny i spełnia łącznie następujące ustawowe warunki:

  • wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10.000,00 zł,
  • ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.


Uwagi dotyczące niniejszej oferty można zgłaszać do dnia 5 listopada 2021 r.:

  • pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin, z dopiskiem „Tryb małych zleceń”;
  • drogą elektroniczną na adres: rwisniewski@radzymin.pl


Kontakt w sprawie dodatkowych informacji:
Referat Partycypacji i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta i Gminy Radzymin,
ul. Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin, budynek B, pokój nr 13,
tel. 22 667 68 51.

PDFKamyk_malygrant_10_2021.pdf (2,48MB)


Radzymin, 29 października 2021 roku

Na skróty

Przewiń do góry