"Czyste Powietrze w Gminie Radzymin – nasza wspólna sprawa” - spotkania informacyjne w Gminie Radzymin

„Czyste Powietrze w Gminie Radzymin – nasza wspólna sprawa” pod takim hasłem prowadzone będą spotkania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony powietrza w Gminie Radzymin.

 

Spotkania odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

Czyste powietrze_harmonogram spotkań.png

 

W Gminie Radzymin ponad 2000 gospodarstw domowych korzysta wciąż z nieekologicznych, pozaklasowych pieców węglowych. Nadal najczęściej wykorzystywanym w gospodarstwach domowych paliwem stałym jest węgiel i drewno W ich skład wchodzą związki lotne (spalane w postaci gazowej) oraz substancje stałe (które palą się długo). Tradycyjnym sposobem rozpalania, który większość stosuje jest podpalanie od spodu, natomiast drewno czy węgiel dokładamy na żar. Nie jest to właściwy sposób, ponieważ około 30 % paliw tracimy z dymem. Właściwa metoda palenia jaką powinno się stosować zależy od rodzaju kotła i rodzaju paliwa jakie spalamy.

Podczas spotkań Mieszkańcy zostaną zapoznani:

  • z obowiązującymi przepisami prawa tj. Mazowiecką uchwałą antysmogową,
  • programem ochrony powietrza i kontrolą przestrzegania przepisów, jak również zostaną dystrybuowane materiały informacyjne i edukacyjne zawierające informacje nt. m.in.: dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza jako promocji ekologicznego stylu życia, źródeł zanieczyszczeń atmosfery i ich wpływu na zdrowie,
  • sposobami  zapobiegania i likwidacji niskiej emisji, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz możliwości uzyskania dofinansowania do ich instalacji OZE oraz wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania.
  • terminami obowiązku wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania
  • możliwości uzyskania dofinansowania na ten cel.

 

Dla uczestników spotkania przewidziane są nagrody w postaci oczyszczacza lub nawilżacza powietrza. Ponadto każdy uczestnik otrzyma ekologiczny upominek.


Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021
logo mazowsze

Na skróty

Przewiń do góry