Mazowsze i Radzymin wspólnie budują Muzeum Bitwy Warszawskiej - jest porozumienie i wykonawca

 

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. to wspólne przedsięwzięcie samorządów województwa i gminy. Samorządy podzielą się kosztami budowy. Muzeum będzie działać jako oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie. Dziś porozumienie w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i burmistrz Radzymina – Krzysztof Chaciński. Również dziś władze miasta zawarły umowę z wykonawcą inwestycji.
 

W sierpniu 2019 r. marszałek Adam Struzik i burmistrz Krzysztof Chaciński podpisali list intencyjny w sprawie podjęcia wspólnych działań zmierzających do powstania Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie. Od tamtego czasu, gmina opracowała koncepcję obiektu, pozyskała grunt, dokonała zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaprojektowała budynek muzeum oraz uzyskała pozwolenie konserwatora zabytków na realizację inwestycji. W tym roku otrzymano pozwolenie na budowę oraz rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik podpisane dziś porozumienie to kolejny po liście intencyjnym krok –Konsekwentnie dążymy od utworzenia tego muzeum. Podopisujemy porozumienie, w który dokładnie określamy nasze obowiązki jako współwłaścicieli tej nowo powstającej placówki. To wzorowy przykład współpracy dwóch samorządów. Dziś idziemy jeszcze dalej. Dzięki decyzji radnych województwa mamy już zabezpieczone w budżecie województwa 4,4 mln zł na budowę tej jakże ważnej instytucji –  dodaje marszałek.

Jest porozumienie samorządów

Porozumienie zawarte pomiędzy województwem mazowieckim a gminą Radzymin określa wzajemne zobowiązania dotyczące inwestycji, nieruchomości a także współfinansowania działalności bieżącej Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie. Kosztami budowy samorządy podzielą się po połowie. W latach 2022 i 2023 władze Mazowsza przekażą gminie dotację celową na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację inwestycji, a z kolei w 2023 r. oba samorządy przekażą Muzeum Niepodległości w Warszawie dotacje celowe na wyposażenie i utworzenie wystawy stałej.

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński nie kryje zadowolenia z wykonanej dotychczas pracy i współpracy z samorządem Województwa.

Dziś ziszcza się marzenie wielu pokoleń Radzyminiaków, mieszkańców Mazowsza oraz Polaków. Rozpoczynamy budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie. Od czasu podpisania listu intencyjnego z Województwem w 2019 roku wykonaliśmy bardzo dużo pracy, aby rozpocząć tę ważną inwestycję. Poprzez swój upór i konsekwentne działania udowodniliśmy, że tylko słowa poparte czynami mają wartość i znaczenie - podsumowuje Burmistrz Radzymina.

I umowa z wykonawcą inwestycji

Umowa z wykonawcą (Eurodom sp. z o. o. z Płocka) zakłada przebudowę dawnego budynku dozorcy cmentarza (Świetlicy Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzeum oraz rozbudowę budynku o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. Wykonawca dokona również rozbiórki pozostałych budynków. Muzeum powstanie naprzeciwko Cmentarza Żołnierzy Poległych 1920 w Radzyminie. Będzie oddziałem Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Koszt prac budowlanych wyniesie ok. 8 mln zł. Powierzchnia zabudowy oraz użytkowa to ok. 700 m2. Termin ukończenia prac przewidziano na połowę 2023 r. 

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli: p. Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, p. Izabela Stelmańska – zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, p. Tomasz Jagodziński – zastępca dyrektora ds. administracyjnych Muzeum Niepodległości w Warszawie, p. Krzysztof Chaciński – Burmistrz Radzymina, p. Elżbieta Darka – przewodnicząca Rady Miejskiej w Radzyminie, p. Krzysztof Dobrzyniecki – zastępca Burmistrza Radzymina, p. Artur Goryszewski – Skarbnik Gminy Radzymin, a także przedstawiciele wykonawcy: p. Dawid Dąbkowski – prezes firmy Eurodom sp. z o.o,, p. Łukasz Dąbkowski – wiceprezes Eurodom Sp. z o.o,, p. Jan Wnuk – prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina oraz radni Rady Miejskiej w Radzyminie: p. Monika Sztuka-Brzezińska - Przewodnicząca Komisji Infrastruktury, p. Mariusz Wilkowski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, p. Agnieszka Oniszk-Stachyra oraz p. Marek Brodziak.

 

 

 

 

 

Na skróty

Przewiń do góry