Nagrody sportowe Burmistrza Radzymina

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe.
 

Szczegółowe zasady, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe reguluje Uchwała Nr 490/XXV/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 sierpnia 2021 r. oraz Regulamin stanowiący Załącznik do Uchwały.

Kandydatów do nagród i wyróżnień zgłaszają kluby, związki sportowe oraz zawodnicy. Sportowców, którzy nie ukończyli 18. roku życia, zgłaszają rodzice. Kandydat do nagrody powinien m.in.:

  • być mieszkańcem gminy Radzymin w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.);
  • posiadać ważną Radzymińską Kartę Mieszkańca;
  • uprawiać jedną z dyscyplin sportowych, w których działają polskie związki sportowe zgodnie z wykazem prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, o którym mowa w art.11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2020, poz. 1133) lub w ramach związków sportowych działających w sporcie osób niepełnosprawnych.

Złożone wnioski poddawane są ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję, powołaną na mocy zarządzenia Burmistrza Radzymina. Decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień podejmie ostatecznie Burmistrz. Sportowcy otrzymują od gminy gratyfikację finansową. Jej wysokość uzależniona jest od kwoty zabezpieczonej w gminnym budżecie oraz od wyniku sportowego. 


PDFWNIOSEK o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.pdf (344,62KB)
PDFRegulamin w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród sportowych.pdf (278,85KB)

Na skróty

Przewiń do góry