Szkolenia nt. przyczyn i skutków zmian klimatu

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Radzymin na szkolenia nt. przyczyn i skutków zmian klimatu.  Szkolenia mają na celu podniesienie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz przedstawienie innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do adaptacji do skutków zmian klimatu, możliwych do realizacji przez uczestników szkolenia.

Uczestnictwo w szkoleniach jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się pod numerem telefonu (22) 346-11-58.

W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z  Dorotą Górską, tel. (22) 346-11-58, e-mail:


 1. plakat Ogród naturalny.jpeg
  Szkolenie „Łąki kwietne”

Miejsce szkolenia: Radzymin, SPS w Radzyminie, ul. Komunalna 8,

założenie łąki kwietnej: trawnik przy SPS w Radzyminie, ul. Komunalna 8;

Data: 24.09.2021 r. godz. 10:30-15:30

Poruszane zagadnienia :przyczyny i skutki zmieniającego się klimatu, korzyści wynikające z pozytywnych działań na rzecz klimatu i środowiska, jak we własnym zakresie można zapobiegać zmianom klimatu w skali lokalnej oraz sposoby przystosowania się do nowych warunków klimatycznych (przykłady dobrych praktyk), ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem zaniku bioróżnorodności, zmian długości okresu wegetacji, migrację gatunków inwazyjnych, korzyści z założenia łąki kwietnej w zmieniających się warunkach klimatycznych.

Część praktyczna: praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i pokaz zakładania łąki kwietnej.

 Liczba osób ograniczona. Szkolenie przewidziane dla osób dorosłych oraz dzieci.


 1. Szkolenie  „Jak zmiany klimatu wpływają na zdrowie?”

Miejsce szkolenia: Gminne Centrum Kultury w Dąbrowce, ul.  Tadeusza Kościuszki 14 a

Data: 25 września 2021 r.  godz. 10.30-13:00

Poruszane zagadnienia : informacje o przyczynach i skutkach zmieniającego się klimatu, jak zmiany klimatu mogą wpływać na zdrowie człowieka, jak należy się przygotować do zapowiadanych konsekwencji zmian klimatu i jak reagować w momencie niekorzystnych zjawisk pogodowych i klimatycznych (np. fale upałów, lokalne podtopienia, silne wiatry itp.), przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu w skali lokalnej i możliwości działań adaptacyjnych (np. rola zieleni w regulacji temperatury). Na koniec rozdanie sadzonek roślin rodzimych (w celu promocji łagodzenia skutków zmian klimatu poprzez zazielenianie najbliższego otoczenia-będzie o tym mowa na szkoleniu).

Dla osób, które zadeklarują w zgłoszeniu taką potrzebę, przewidujemy bezpłatny transport z Radzymina w obie strony.

Liczba osób ograniczona. Szkolenie przewidziane dla osób dorosłych.


 1. Szkolenie „Ogrody deszczowe” 
  plakat Ogród deszczowy.jpeg
   

Miejsce szkolenia: Filia Biblioteki w Starych Załubicach, ul. Mazowiecka 49

Data: 01.10..2021 r. godz. 10.30-14:30

Poruszane zagadnienia: przyczyny i skutki zmieniającego się klimatu, korzyści wynikające z pozytywnych działań na rzecz klimatu i środowiska, jak we własnym zakresie można zapobiegać zmianom klimatu w skali lokalnej oraz sposoby przystosowania się do nowych warunków klimatycznych, przykłady dobrych praktyk, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem lokalnych podtopień, korzyści z założenia ogrodu deszczowego.

W części praktycznej uczestnicy wezmą udział w zakładaniu ogrodu deszczowego w 3 skrzyniach na terenie przylegającym do Filii Biblioteki w Starych Załubicach, ul. Mazowiecka 49.

Część praktyczna: stworzenie ogrodu deszczowego w 3 skrzyniach. W trakcie części praktycznej nastąpi demonstracja przygotowania i wykonania poszczególnych części ogrodu deszczowego wraz z nauką sadzenia odpowiednio dobranych roślin (do nasadzenia w ogrodzie deszczowym wykorzystane zostaną tzw. rośliny hydrofitowe, które oczyszczają wodę oraz dobrze znoszą okresy suszy i zalewania. Będą to rośliny wieloletnie, co pozwoli uniknąć potrzeby corocznych nasadzeń, które naruszają warstwy drenujące). Uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy i pod okiem specjalistów zbudują ogrody deszczowe w 3 skrzyniach.

Dla osób, które zadeklarują w zgłoszeniu taką potrzebę, przewidujemy bezpłatny transport z Radzymina w obie strony.

Liczba osób ograniczona. Szkolenie przewidziane dla osób dorosłych oraz dzieci.


 1. Wejdźmy na dach.jpeg
  Szkolenie „Wejdźmy na dach”

Miejsce szkolenia: Radzymin, SPS w Radzyminie, ul. Komunalna 8;

     Data: 09.10.2021 r.  godz. 10:30-13:30

Poruszane zagadnienia: przyczyny i skutki zmieniającego się klimatu, korzyści wynikające z pozytywnych działań na rzecz klimatu i środowiska; jak we własnym zakresie można zapobiegać zmianom klimatu w skali lokalnej – zielona i błękitna infrastruktura jako rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność; wskazanie korzyści płynących z rozwoju zielonej i błękitnej infrastruktury (np. zatrzymywanie wody opadowej, termoizolacja, funkcja ogniochronna, budowanie nowoczesnego i ekologicznego wizerunku firmy/ instytucji); zaproponowanie konkretnych działań (przykłady dobrych praktyk) które będą inspiracją do rozwiązań architektonicznych, atrakcyjnych zarówno pod względem wyglądu jak i pełnionej funkcji, np. zielone dachy i elewacje, parki kieszonkowe, itp.

Na koniec rozdanie sadzonek roślin rodzimych dla uczestników szkolenia.

Liczba osób ograniczona. Szkolenie przewidziane dla osób dorosłych.


 1. Szkolenie „Ogród naturalny”

Miejsce szkolenia: Skansen w Kuligowie, ul. Kręta 4, Kuligów

Data: 16.10.2021 r. godz. 10:30-14:30

Poruszane zagadnienia: przyczyny i skutki zmieniającego się klimatu, korzyści wynikające z pozytywnych działań na rzecz klimatu i środowiska, jak we własnym zakresie można zapobiegać zmianom klimatu w skali lokalnej oraz sposoby przystosowania się do nowych warunków klimatycznych (przykłady dobrych praktyk), ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem zaniku bioróżnorodności, zmian długości okresu wegetacji, migrację gatunków inwazyjnych; korzyści z założenia ogrodu naturalnego w zmieniających się warunkach klimatycznych.

Część praktyczna: demonstracja zakładania ogrodu naturalnego (30 m2) z nauką sadzenia odpowiednio dobranych jednorocznych roślin wraz ze wskazaniem jak usuwać rośliny inwazyjne i jakimi roślinami rodzimymi najlepiej je zastępować, jak w naturalny sposób pielęgnować ogród, jak założyć kompostownik. Uczestnicy wezmą czynny udział w pokazie zakładania ogrodu naturalnego i kompostownika.

Liczba osób ograniczona. Szkolenie przewidziane dla osób dorosłych oraz dzieci.

Dla osób, które zadeklarują w zgłoszeniu taką potrzebę, przewidujemy bezpłatny transport z Radzymina w obie strony.

UWAGA: Aby uczestniczyć w szkoleniu, należy uprzednio zarejestrować się pod numerem telefonu (22) 346 11 58, Wydział Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Wołominie.

Szkolenia przeznaczone są dla mieszkańców gmin Radzymin i Dąbrówka. Na każdym ze szkoleń przewidziany  jest poczęstunek.


Operacja pn. „Klimat się zmienia- myślę, więc działam” mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez przeprowadzenie 5 szkoleń w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz przedstawienie lokalnej społeczności innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia skutków zmian klimatu poprzez budowę i udostępnianie w okresie trwałości projektu- ogrodu deszczowego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zalew Zegrzyński.

Na skróty

Przewiń do góry