Blisko 200 mln zł pozyskane przez gminę - podsumowanie czerwiec 2021 r.

Jeśli podsumujemy wszystkie dofinansowania zewnętrzne, pozyskane przez Gminę w trakcie poprzedniej (2014-2018) i trwającej obecnie kadencji samorządowej (2018-2023), to ich łączna kwota zbliża się do 200 mln zł. Na tę kwotę składają się zarówno rekordowe dofinansowania wysokości kilkunastu milionów złotych, uzyskane na takie projekty jak budowa al. L. Kaczyńskiego czy rewitalizacja parków, ale również ogromna ilość mniejszych, acz bardzo znaczących projektów.

Gmina cały czas przygotowuje projekty i wnioski o dofinansowania z licznych źródeł zewnętrznych. W latach 2020-21 przyznano nam środki
przede wszystkim z: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej pn. „Sportowa Polska” Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, w tym z programów:

 • „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”
 • „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw”
 • „Mazowieckie Strażnice OSP”
 • „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej”
 • „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”

Aleja Lecha Kaczyńskiego i środki z funduszy rządowych

Największym przedsięwzięciem z udziałem pozyskanych środków krajowych na przestrzeni ostatnich miesięcy jest realizacja dwuetapowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa alei Lecha Kaczyńskiego w Radzyminie jako głównej arterii komunikacyjnej w mieście "Cudu nad Wisłą" […]. Na I etap, tj. na rozbudowę i budowę ciągu ulic Przemysłowej, Leśnej i al. L. Kaczyńskiego, w 2020 r. gmina pozyskała ponad 11,1 mln zł, przy całkowitej wartości zadania inwestycyjnego ponad 19,1 mln zł. Budowa trwa, co widzimy w postaci rond na skrzyżowaniach ul. Przemysłowej z ulicami Weteranów i Wróblewskiego oraz przebudowy samej ulicy w obrębie dojazdu do zlokalizowanych tam zakładów
produkcyjnych.

W 2021 r. na II etap budowy al. L. Kaczyńskiego - od ul. Mokrej do ul. Wyszyńskiego - gmina pozyskała z RFRD blisko 9 mln zł. We wrześniu 2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie tej inwestycji. Dzięki dofinansowaniu możliwa stała się realizacja całego przebiegu północnej obwodnicy Radzymina w ciągu 2 lat. 

Z tych samych rządowych środków dofinansowano kompleksową przebudową ulic Komunalnej i Słonecznej oraz budowę ul. Szymborskiej - dofinansowanie w łącznej kwocie blisko 2,9 mln zł, przy wartości zadania ponad 4,4 mln zł. Prawie 800 tys. zł gmina otrzymała na trwającą budowę kompleksu sportowego przy Szkole Podst. nr 2 im. ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie (wartość zadania to ok. 3 mln zł). 

Projekty współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Znaczące środki na inne zadania o dużym znaczeniu lokalnym otrzymaliśmy z funduszy, będących w dyspozycji Marszałka Województwa Mazowieckiego. Milion złotych było przeznaczone na dokończenie przebudowy ul. Wołomińskiej i remont jej nawierzchni. W 2021 r. gmina podpisała umowy z Marszałkiem na takie projekty jak:

 • Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Arciechów (10 tys. zł)
 • Zakup oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dybów Kolonia (6,15 tys. zł)
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Słupno (10 tys. zł)
 • Modernizacja ogrodzenia wokół istniejącego placu zabaw w miejscowości Stare Załubice (7 tys. zł)
 • Zakup oraz montaż altany biesiadnej wraz z wyposażeniem w sołectwie Wawrzyna (10 tys. zł)
 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Żukowskiego, Zawady (70 tys. zł)
 • Modernizacja garażu OSP Ruda (25 tys. zł)
 • Zakup sprzętu dla OSP Radzymin (18,65 tys. zł)
 • Zakup sprzętu dla OSP Stare Załubice (16,4 tys. zł)
 • Projekt „Krajobraz kulturowy - Wierzby mazowieckie” (skwer przy Lidlu - 26,5 tys. zł)
 • Projekt edukacji ekologicznej „Czyste powietrze w Gminie Radzymin – nasza wspólna sprawa” (35 tys. zł)
 • Rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy Radzymin poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łąki (170 tys. zł)

Budowa dwóch budynków komunalnych dzięki środkom zewnętrznym

Pozyskujemy również środki do zadań na rzecz społeczeństwa, rozwoju społecznego i poprawy jakości życia najuboższych mieszkańców gminy.
Na wsparcie i rozwój mieszkalnictwa socjalnego i komunalnego, gmina Radzymin pozyskała w bieżącym roku prawie 6 mln złotych. Dzięki pozyskanym środkom z rządowych instrumentów bezzwrotnych tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1,5 mln zł w roku 2020) oraz w ramach Funduszu Dopłat z banku BGK (4,4 mln zł w 2021 r. ) po wielu latach możliwa stała się budowa kolejnych dwóch budynków komunalnych, w ramach których powstanie 26 mieszkań przeznaczonych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Tym
samym – samorząd po raz kolejny udowodnił, iż skutecznie realizuje postawione sobie w 2015 roku cele strategiczne w zakresie zwiększenia
dostępności do gminnych zasobów mieszkaniowych, w tym budownictwa komunalnego i socjalnego.

Wymienione powyżej projekty są w trakcie realizacji lub wkrótce się rozpoczną. W sumie w samym roku 2021 w trakcie pierwszego półrocza
pozyskaliśmy ponad 13,6 mln zł.

Więcej informacji o trwających inwestycjach można znaleźć na stronie: Aktualności - Inwestycje gminne

Autorka podsumowania i kontakt:
Emilia Kamińska, kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, tel. 22 667 68 44 / 45, ekaminska@radzymin.pl

Na skróty

Przewiń do góry