ZGK poszukuje podmiotu do obsługi kontenerów na odzież używaną

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie poszukuje podmiotu, z którym podpisze porozumienie na okres od października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. na obsługę kontenerowej zbiórki odzieży używanej i tekstyliów wraz z ustawieniem w tym celu do 15 kontenerów we wskazanych przez Zakład lokalizacjach. Zebrana odzież i tekstylia mają zostać zagospodarowane przez podmiot zbierający we własnym zakresie. 

Zakład oczekuje, iż za udostępnienie miejsc do ustawienia pojemników podmiot zbierający wniesie opłatę na rzecz  jednostki w wysokości zaproponowanej przez podmiot. 

Zapraszamy zainteresowane firmy, zajmujące się zbiórką odzieży używanej, do złożenia oferty. Oferty można składać do dnia 24 września 2021 r. w formie elektronicznej poprzez wysłanie maila z ofertą na adres e- mail:   lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

Szczegółowych  informacji w ww. sprawie udziela p. Grażyna Szczepańska,  gł. specjalista w Referacie Gospodarki Odpadami, tel. 22 667 68 66, e-mail: gszczepanska@radzymin.pl.

Na skróty

Przewiń do góry