Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie zatrudni terapeutę neurorozwoju

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie do współpracy zaprasza osobę do prowadzenia terapii neurorozwoju.

Szczegółowe warunki naborów określono w zapytaniu ofertowym opublikowanym w Bazie konkurencyjności - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68351

Oferty w odpowiedzi można składać do 17 września 2021 r., godzina 10.00.


Klub Seniora jest uruchamiany w ramach projektu "NOWY STANDARD".
Miejsce prowadzenia działań w projekcie to Klub Seniora w Radzyminie, ulica Lecha Falandysza 11/192.
Okres realizacji 01 sierpnia 2021 roku – 31 grudnia 2023 roku.


Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

19.jpeg

Na skróty

Przewiń do góry