OPS w Radzyminie zaprasza do współpracy specjalistów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie poszukuje specjalistów do prowadzenia zajęć w uruchamianym w Radzyminie Klubie Seniora. Do współpracy zapraszamy psychologów do opracowania diagnozy potrzeb uczestników, prowadzenia poradnictwa i warsztatów; terapeutów/instruktorów zajęciowych; terapeutę neurorozwoju; jak również specjalistę do prowadzenia zajęć sportowych dla osób dorosłych.

Szczegółowe warunki naborów określono w zapytaniach ofertowych opubikowanych w Bazie konkurencyjności:

1) Diagnoza potrzeb uczestników projektu - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64620

2) Terapia neurorozwoju - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64653

3) Poradnictwo i warsztaty psychologiczne - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64668

4) Zajęcia sportowe - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64696

5) Terapia zajęciowa - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64683

Oferty w odpowiedzi na wszystkie wyżej wymienione zapytania ofertowe można składać do 8 września 2021 r., godzina 10.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Weteranów 31.

  • Klub Seniora jest uruchamiany w ramach projektu "NOWY STANDARD".
  • Miejsce prowadzenia działań w projekcie to Klub Seniora w Radzyminie, ulica Lecha Falandysza 11/192.
  • Okres realizacji 01 sierpnia 2021 roku – 31 grudnia 2023 roku.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ops.jpeg

 

 

 

Na skróty

Przewiń do góry